Slawek Kurek

Nazywam się Sławek Kurek, mam 46 lat. W 2004 roku wyemigrowałem z Polski do Holandii . Moja żona i 2 córki przyjechały w 2008 roku. Od tego czasu mieszkamy razem w Someren, gdzie czujemy się  jak najbardziej u siebie.

Zaczynałem jako emigrant zarobkowy, jestem teraz zwykłym obywatelem i chcę coś oddać społeczeństwu. W tym celu staram się  abym został wybrany do rady gminnej jako ´Wasz Przedstawiciel ́. Ponieważ dałbym lepszy obraz emigrantów zarobkowych,  wtedy wzmocniłaby się więź pomiędzy zwykłymi obywatelami a emigrantami zarobkowymi. Przedstawię punkt widzenia  w imieniu emigrantów ,w radzie gminy .Jedną z pięciu podstawowych wartości CDA jest „ łączenie”.

To połączenie jest dla mnie ważnym punktem, ponieważ emigranci i obywatele   ́PRACUJĄ WSPÓLNIE , ŻYJĄ  WSPÓLNIE  I DBAJĄ O SIEBIE NAWZAJEM”. W ten sposób możemy razem pracować nad lepszą przyszłością dla nas wszystkich.
 

===============================================================================================================================================

Mijn naam is Slawek Kurek, ik ben 46 jaar oud en ben vanuit Polen naar Nederland geïmmigreerd in 2004. Mijn vrouw en 2 dochters volgden in 2008. Sindsdien zijn wij als gezin woonachtig in Someren, waar ik me het meeste thuis voel.

Waar ik ben begonnen als een arbeidsmigrant, ben ik nu een gewone burger en wil ik wat teruggeven aan de maatschappij. Hiervoor doe ik een poging om gekozen te worden voor de gemeenteraad. Doordat ik arbeidsmigranten beter in beeld zou brengen, wordt de band van gewoonlijke burger en arbeidsmigrant versterkt. Ik zal een origineel oogpunt geven binnen de gemeenteraad.

Een van de vijf kernwaarden van het CDA is ¨in verbinding¨. De verbinding is een belangrijk punt voor mij aangezien immigranten en burgers ¨SAMEN WERKEN¨ en ´Met aandacht voor elkaar´ leven. Zo kunnen wij samen werken aan een betere toekomst voor ons allemaal.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.