10 mei 2016

Opvang Vluchtelingen en Statushouders

Brabant pact..en Biesboschgemeenten problematiek opvang vluchtelingen en statushouders.

Bijdrage aan het oplossen van het problematiek is groot echter de uitvoering is niet eenvoudig.

Wij als CDA vinden het onze sociale en christelijke plicht om voor de vluchtelingen dan wel statushouders goed te zorgen en dat mag en kan binnen onze gemeente. Wel hebben wij daar eerder voorwaarden aan gesteld. Een voorwaarde was een goede communicatie naar onze burgers toe.
Maar ook communicatie naar de raad. En dan vinden wij het op 4 mei sturen van een raadsinformatie formatiebrief niet van goede en tijdige communicatie , het had wat het CDA betreft een agendapunt mogen zijn, daarnaast missen wij de communicatie naar onze burgers toe.

Neem onze inwoners en deze raad tijdig mee in hoe wij er als Biesboschgemeenten voor staan.
De afgelopen maanden hebben we bij diverse gemeenten kunnen zien hoe er over het huisvesten van vluchtelingen en statushouders wordt gedacht.
En wij weten als CDA dat het vaak de negatieve aandacht is die naar voren komt maar wij kunnen er als gemeente en u als college voor zorgen dat we dat proberen voor te zijn dan wel te blijven.

Als CDA begrijpen wij dat u met de Biesboschgemeemten hard op weg bent naar 25 mei om met een plan van aanpak te komen maar de provincie.
Wellicht kunt u nu al iets toe lichten maar hebben er ook begrip voor als dat summier blijft.
Zoals u reeds begrepen hebt willen wij graag van u horen hoe om te gaan met de communicatie naar de inwoners van de gemeente Werkendam en de inwoners van de andere Biesboschgemeenten.
Ga daar als college en colleges niet licht mee om.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.