15 april 2016

Verdiepingsbijeenkomst Decentralisaties

Op 9 april 2016 zijn Wil Drabbe en Jenny Assink naar de verdiepingsbijeenkomst Decentralisaties geweest.

We hadden als gesprekspartners de CDA Tweede Kamerleden Mona Keijzer en Pieter Heerma en CDA leden uit Brabant, Zeeland en Limburg. De vraag: Hoe zijn de decentralisaties tot op heden verlopen en wat moet er nog veranderen. Conclusie: De WMO is om mensen met een beperking, die door niemand anders geholpen kunnen worden, te helpen. Helpen in praktische zin en niet volgens opgestelde regeltjes. Jeugdzorg heeft nog geen goed financieel beeld voor de Gemeenten kunnen geven. Participatie vraagt om creatief zoeken naar oplossingen om mensen aan het werk te krijgen.

Het gesprek werd uitgebreid met de vluchtelingen problematiek. Het was goed om de discussie met elkaar te voeren en samen het CDA gedachtengoed te bespreken. Binnenkort zullen we met de CDA regio Baronie verder ingaan op het probleem van de vluchteling en samen opgaan trekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.