10 mei 2016

Zorgen om de A27

De gemeenteraad heeft een brief opgesteld om nogmaals de zorgen onder de aandacht te brengen dat er niet wordt geluisterd naar de inwoners.

Lees hieronder de reactie CDA-woordvoerder Otto van Breugel

Voorzitter
Vorig jaar zijn er een aantal informatie avonden geweest over het ontwerp tracé A27. Deze avonden werden door veel belangstellenden bijgewoond.
De uitnodigingen voor de bijeenkomsten klonken erg goed. Alle aanwezigen hadden inspraak en  alle ideeën zouden worden meegenomen. Een kleine nuance die avonden bij de opening maakte dat veel inwoners het vertrouwen die avond alweer verloren. Het moesten kostenbesparende ideeën zijn. Kostenbesparende ideeën in een plan waar al meer dan 15 jaar aan wordt gewerkt . Een plan waarvan het budget de afgelopen jaren is teruggelopen van 2 miljard naar 845 miljoen  onze inwoners waren er toen al schijnbaar al voor de punten en de komma’s.” Want het plan wat er nu ligt is begroot op 885 miljoen. Er moet dus nog met de kaasschaaf 40 miljoen worden gevonden.

Tijdens de presentaties bleek al vanwege bezuinigingen dat ons gebied niet zo serieus wordt genomen door RWS. Waar op andere weggedeelten extra rijbanen worden aangelegd moet slechts een spitsstrook de oplossing bieden voor het file probleem in ons gebied.

De aansluiting op de A27 bij Sleeuwijk werd tijdens de bijeenkomsten "een detail" genoemd, die later wel opgelost ging worden. Opmerkingen door bezorgde burgers over geluidshinder en fijnstof werden doorverwezen naar de MER. (Milieu Effect Rapportage) Geen enkele toezegging om het mee te nemen in de planvorming.

Voorzitter
Er zijn veel goede ideeën meegegeven aan RWS. Waardevolle ideeën voor de op- en afritten, ideeën die de geluidshinder terugdringen en het fijnstof probleem kunnen verkleinen! Ideeën die niet alleen de leefbaarheid van Sleeuwijk op peil houden maar ook voor de andere dorpen Nieuwendijk en Hank! Ideeën waar echt naar geluisterd moet worden!  En dat gebeurt niet door RWS. Schijnbaar zijn wij als inwoners en ondernemers niet zo belangrijk. Dat blijkt ook hoe ze omgaan met wegafsluitingen.

In 2014 RWS presteerde het om 4 weekenden de A27 af te sluiten. Nota bene zelfs tijdens het evenement. (de Havendag 30.000 bezoekers)werd geen rekening gehouden. Onze wethouder werd pas een week van te voren ingelicht.  Alleen geld is leidend.

Voorzitter
Wij willen dat de zorgen van onze inwoners en ondernemers serieus genomen worden.
-Dus het probleem van het vele verkeer wat door de jachtslot Kerkstraat gaat komen door de Kerkstraat vanwege het opheffen van de afrit na de brug bij  Keizersveer is niet het probleem van de Gemeente maar van Rijkswaterstaat.
-Het vele verkeer vanuit Werkendam en Almkerk over de Rijksstraatweg in Sleeuwijk om de A27 te bereiken honderden scholieren fietsen, en waar echt maatregelen moeten worden genomen voor de veiligheid van onze scholieren is niet het probleem van de gemeente Werkendam maar van RWS.
-De zorgen van onze inwoners over fijnstof en geluid is het probleem van RWS en die moeten worden weggenomen door RWS.

De CDA fractie staat daarom voor 100% achter dit krachtig signaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.