07 juli 2015

Beschouwing jaarrekening 2014 / Motie ROB

De jaarrekening van 2014 wordt in de gemeenteraadsvergadering van 7-7-2014 behandeld, hieronder vind de beschouwing van het CDA.

Voorzitter,

Het is U, het college, de ambtenaren, weer gelukt om in 2014 veel te doen voor onze burgers. Ik noem een aantal activiteiten: De nieuwe kadernota veiligheid is vastgesteld, er heeft een harmonisatie van de peuterspeelzaal en de kinderopvang plaatsgevonden, het opzetten van de wijkteams heeft ervoor gezorgd dat de uitvoering van de WMO een bredere en betere aanpak heeft gekregen, de bouw van het zwembad in Andel is in 2014 afgerond met daarbij horende veiligere fietsvoorzieningen in de buurt en verschillende torens in onze gemeente zijn gerestaureerd. Voor sommige burgers zijn dit futiliteiten, voor andere burgers verbeteringen van misschien wel levensbelang. 

In geen van de stukken, die wij vanavond bespreken, is iets te lezen over de historische haven hier in de kern Woudrichem. We hopen dit jaar nog iets te horen van het bestuur. Wij zijn hier namelijk bezorgd over, omdat we bij dit punt nog extra kosten verwachten. 


U heeft niet alleen veel kunnen doen voor onze burgers in 2014, maar wij mogen u ook een compliment geven over de uitgaven. Afgezonderd van de uitgave voor het ROB, is het u weer gelukt de financiële middelen voor onze gemeente op pijl te houden. Ik zeg afgezonderd van de uitgave voor het ROB. Ik lijk hiermee makkelijk voorbij te gaan aan het bedrag wat hiervoor vrijgemaakt moet worden: 1,2 miljoen euro. En voorzitter, dat is geen kleinigheid, daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan, vinden wij. Geef een fractie hier in deze raad een paar minuten en men heeft zo een wensenlijstje klaar met wat men allemaal voor dit bedrag zou willen doen in onze gemeente. En ik denk dat u hier zelf als college ook wel een paar ideeen over heeft. Het CDA realiseert zich dat er verschillende redenen ten grondslag liggen aan het verlies van dit bedrag. Het CDA en met ons andere fracties uit deze raad en uit de raden van Aalburg en Werkendam wil het college oproepen in actie te komen en dient daarom de volgende motie in:

Motie (zie bijgevoegd bestand)

Maar voorzitter, dit is niet het enige bedrag waarmee wij als CDA-fractie in onze maag zitten. Wie hier tijdens de vorige besluitvormende raadsvergadering aanwezig was, weet dat er sinds kort ook nog een bedrag van €150.000 in de lucht hangt. Een groot bedrag aan verlies van inkomsten, door verandering van een bestemmingsplan. Daar zijn wij als raad vrij in om daar iets van te vinden en om bestemmingsplannen te wijzigen. Punt van zorg blijft voor de CDA-fractie dit bedrag. We horen graag of de financiele wethouder onze bezorgdheid hierover al enigszins kan wegnemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.