05 september 2015

Samen hebben we overlast

SAMEN HEBBEN WE OVERLAST

Vanuit een redelijk zonnig Friesland lees ik alle perikelen rond de wateroverlast in het Land van Heusden en Altena. Moeilijk voor te stellen hoe heftig het was, aangezien we hier bij het Lauwersmeer afgelopen week (op zijn ergst) een onweersbui van een kwartier hebben overleefd. Hier is ook zeker geen sprake van wateroverlast. Nee, integendeel, hier hebben wij wateroverlust. We zwemmen, we varen en we genieten van de Waddenzee. Heel anders is het in het Land van Heusden en Altena, als ik twitter, facebook en de andere media lees. Inmiddels begint men in Werkendam al weer een schuldige te zoeken voor de hoosbuien. Zelfs partijgenoten van mij beginnen tegen elkaar te mopperen. Vanuit Woudrichem en Aalburg lees ik nog weinig politiek nieuws. Misschien is men daar nog aan het broeden op een mogelijke aanpak.

Een gebied dat al sinds jaar en dag tussen twee rivieren samenleeft met het water, heeft nu ook samen last van het water. Maar wij pakken het alle drie afzonderlijk aan. In plaats van met zijn drieën in gesprek te gaan met het waterschap, gaan wij ieder afzonderlijk wijzen naar wie de mogelijke boosdoener kan zijn van de overlast van de hoosbuien. Laten wij dit nu eens met zijn tweeën aanpakken, namelijk de Altenagemeenten en het Waterschap. Duidelijk aangeven wat we gaan doen, als er iets gedaan kan worden, om in het vervolg schade tot een minimum te beperken. En vooral aangeven aan de inwoners van Altena wanneer deze maatregelen genomen worden, en wanneer ze klaar zijn. Mocht er zich in de tussenliggende tijd opnieuw een hoosbui voordoen, moeten de zandzakken van te voren klaar staan, niet pas de volgende dag. En dan nog kunnen we schade hebben van het weer. Het weer is namelijk één van de weinige dingen die we niet kunnen regelen. Gelukkig maar, dat maakt het weer ook zo mooi. Laten wij dan niet gaan wijzen, maar samen een oplossing vinden.

Maar in Friesland komt ander nieuws nog veel harder binnen. Een beeld dat ik maar niet van mijn netvlies kan krijgen. Sinds ik vader ben, ben ik wat weker geworden.  De foto van de aangespoelde peuter op het Turkse strand doet dan ook veel pijn. Mijn oudste dochter heeft ongeveer dezelfde leeftijd als Aylan. De column van Bert Wagendorp van donderdagochtend was voor mij het zetje om deze column te schrijven. Natuurlijk kunnen we als Altena weinig doen tegen dit wereldleed. Maar als iedereen bijdraagt wat hij/zij kan, al is het maar een klein beetje, dan kan dat misschien het leed verzachten of misschien zelfs ander leed voorkomen. De gedachte dat de gemeente Woudrichem het COA opvang heeft aangeboden voor 300 vluchtelingen, maar dat dit werd afgewezen omdat het geen rendabel aantal was, maakt me ook nog kwaad. Het COA zoekt namelijk 600 opvangplaatsen, minimaal 450.

Maar moet ik hier wel boos om worden? Of is dit juist een kans voor de gemeente Altena? Waarom bieden wij niet gezamenlijk in de gemeente Altena opvang aan voor vluchtelingen? Woudrichem kan 300 vluchtelingen opvangen, dan kunnen wij in het hele Land van Heusden en Altena toch op zijn minst 1.000 vluchtelingen opvangen? Misschien ben ik te positief, maar de 600 moeten we toch kunnen halen? Het minimum van 450 vluchtelingen toch op zijn minst. Laten wij hier nu, net als de wateroverlast, gezamenlijk onze Altena schouders onder zetten en proberen zoveel mogelijk vluchtelingen te helpen. Misschien ben ik te kort in de politiek bezig en nog te naïef. Misschien wil ik onmogelijke dingen. Maar volgens mij zien we samen leed en hebben we samen overlast. Laten we dan ook samen problemen aanpakken en samen andere mensen helpen. En niet pas vanaf 2019. Nee, sommige dingen moeten we nu al samen doen. Laten we sommige dingen alstublieft nu samen doen. Misschien zijn dit goede onderwerpen voor de 3-raden bijeenkomst van 7 oktober?

Ton van Oostrum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.