onze aktiepunten per kern

SAMEN AAN DE BAL VOOR DE LEEFBAARHEID IN UW DORP. HET CDA GAAT ERVOOR…

DE GEMEENTELIJKE LASTEN STABIEL HOUDEN IS DAARBIJ ONS UITGANGSPUNT.

 

Doelpunten voor Almkerk 

 • Een dorpsbudget voor activiteiten die de leefbaarheid in Almkerk bevorderen

 • De realisatie van de brede School in Almkerk vervroegen naar start bouw in 2016.

 • Samen met inwoners een nieuw groenstructuurplan opstellen in Almkerk.

 • Behoud van pinautomaten in het centrum van Almkerk.

 • Uitbreiding parkeerplaatsen begraafplaats Zoetelaarssteeg in Almkerk.

 • Een betere speelvoorziening in Almkerk.

 • Samen met de buurgemeenten en provincie een centrale voorziening voor Altena Roadrunners.

 • Samenwerking met Kringloopcentrum en Wava-Go! voor materialenverwerking op het.

 • Een centrale ambulance voorziening in Almkerk-West.

 • Verder realiseren van een kwalitatief fraaie afronding van Almkerk-West.

Doelpunten voor Andel

 • Een dorpsbudget voor activiteiten die de leefbaarheid in Andel bevorderen.

 • In overleg met de ondernemers de winkelstructuur in het centrum van Andel verbeteren.

 • Behoud van de pinautomaat in Andel

 • Samen met inwoners een nieuw groenstructuurplan opstellen voor Andel

 • Verbetering van het voetpad langs de Hoofdgraaf tussen Andel en Giessen

 • Aanleg fietspad Middenweg (vanwege veilige bereikbaarheid zwembad) en Neerandelseweg.

 • Samen met inwoners en ondernemers alvast nadenken over ontwikkeling/invulling van het terrein van De Heus, mocht het bedrijf te zijner tijd vertrekken.

 • De verkeersafwikkeling en parkeermogelijkheden bij het Prinsentuincollege verder verbeteren.

 • In samenspraak met inwoners de recreatieve kwaliteit van de Maasoever (o.a. ook terrein De Rib) verbeteren.

 • In samenwerking met Sparta '30 nagaan of de aanleg van een kunstgrasveld realiseerbaar is.

 

Doelpunten voor Giessen-Rijswijk

 

 • Een dorpsbudget voor activiteiten die de leefbaarheid in Giessen-Rijswijk bevorderen.  
 • Voortvarend uitwerken van het centrumplan Giessen-Rijswijk. 
 • Realiseren van de brede school. 
 • Samen met inwoners een nieuw groenstructuurplan opstellen voor Giessen-Rijswijk. 
 • Bevorderen realisatie recreatief pad tussen de Maasdijk en de fietsdijk. 
 • Spoedig starten met bouwontwikkeling in de Nieuwstraat (terrein van Bron). 
 • Verbetering van het voetpad langs de Hoofdgraaf tussen Andel en Giessen. 
 • Behoud van de pinautomaat in Giessen-Rijswijk. 
 • Realiseren nieuwe sportaccommodatie voetbalclub GRC.

 

 

Doelpunten voor Woudrichem

 

 • Instellen van een dorpsbudget voor activiteiten die de leefbaarheid bevorderen.
 • Samen met inwoners een nieuw groenstructuurplan opstellen voor Woudrichem. 
 • Uitvoeren van het groene Sport en Spelpark Groenendijk. 
 • In samenwerking met v.v. Woudrichem nagaan of de aanleg van een kunstgrasveld realiseerbaar is.  
 • Behoud van de pinautomaat in Woudrichem. 
 • Realisatie van het multifunctioneel centrum (MFC) voor De Vleet, Vluchtelingenwerk, centraal wijkpunt, kinderopvang, de bibliotheekfunctie, en een voorziening voor fysiotherapie. 
 • In samenspraak met inwoners en ondernemers aan de slag met het project ‘Waterfront in Beweging Woudrichem’ in combinatie met de herinrichting van het buitendijks bedrijven terrein.

 

 

Doelpunten voor Uitwijk-Waardhuizen, Oudendijk en Uppel en buitengebied

 

 • Instellen van een dorpsbudget voor activiteiten die de leefbaarheid bevorderen.  

 • Samen met leden en inwoners van Uitwijk een onderkomen voor de ijsclub realiseren. 

 • Samen met inwoners een nieuw groenstructuurplan opstellen voor Oudendijk, Uitwijk/Waardhuizen en Uppel. 

 • Restauratie van de toren in Uitwijk snel aanpakken.

 • Uitvoeren van het bouwplan Waardhuizen. 

 • Aanleg van een fietsvoorziening langs De Roef naar Sleeuwijk. 

 • Aanleg snelle internetverbinding ook in de kleine kernen en het buitengebied (liefst in coöperatieve vorm).

 

 

Doelpunten gemeentebreed

 

 

Veiligheid

 • Een programmatische aanpak om inbraken (in woning en auto's) tegen te gaan.

  

Minder regels en lasten

 •  Eenvoudig én kosteloos afhandelen van evenementenvergunningen. 
 • Afschaffen toeristenbelasting en bevorderen kleinschalig toerisme. 

 • Denken in maatwerk en vanuit de houding ja, mits in plaats van nee, tenzij.

 Wonen, zorg, welzijn en onderwijs

 

 • Bezuinigen op ondersteuning van vrijwilligerswerk kost meer en is kortzichtig. 

 • Wij zetten ons in voor behoud van kleine dorpsscholen.  

 • Goede ondersteuning en voorlichting van de dementerende en zijn omgeving. 

 • Stimuleren en ondersteunen van zorgcorporaties en particuliere zorginitiatieven (zoals bijvoorbeeld de Bloesemhof). 

 • Voor gezinnen die kampen met een optelsom van problemen geldt de aanpak van "één gezin-één plan-één regisseur".  

 • Een dorpscoördinator (in welke hoedanigheid dan ook) kan er toe bijdragen dat de sociale cohesie wordt versterkt.  

 • Lokale ondernemers zoveel mogelijk inschakelen bij werk in de gemeente is een goede zaak.

 • Een doorstroomlening kan de woningmarkt een positieve impuls geven.  

 • Misbruik van sociale voorzieningen is niet sociaal en wordt aangepakt.  

 • Goede opvang voor crisissituaties (tijdelijk verblijf) in de regio is noodzakelijk. 

 • Zorg dichtbij mensen organiseren is uitgangspunt. Opzetten van sociale wijkteams stimuleren.  

 • Mantelzorgers verdienen onze waardering en ondersteuning.  

 • Werk en inkomen: wij gaan uit van wat mensen kunnen! (passend) werk, een opleiding of vrijwilligerswerk.

 

Duurzaamheid, economie en bestuur

 

 • Concrete particuliere initiatieven voor duurzaamheid worden ondersteund.  

 • Zonnecollectoren op passende gebouwen (liefst collectief) worden aangemoedigd.  

 • Een slowfood initiatief in het kader van de promotie van agrarische streekproducten is welkom.  

 • Streven naar één Altenagemeente om zo de kleinschaligheid en identiteit van onze dorpen duurzaam te versterken.

 • Winkelopenstelling op zondag is niet gewenst (de vesting na de ochtenddienst uitgezonderd). 

 • Voor een bescheiden overheid en meer samenleving.

 

 

geïnteresseerd in het volledige verkiezingsprogramma 2014-2018:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.