Marcel Sanders

Raadslid

Functie: Raadslid, lid commissie Samenleving, voorzitter agendacommissie Regionale Raadscommissie Noordkop, raadsrapporteur GGD en Gemeenschappelijke Arbeid, voorzitter werkgeverscommissie.

Adres:                  Sperwerhof 131, 1742 EE Schagen

Telefoon:              06 31 18 01 60

E-mail:                 marcelsanders01@hotmail.com 

Twitter:               @marcelsanders1

Facebook:            Marcel Sanders

Persoonlijk.
Op 30 april 1958 ben ik in Enschede geboren en heb daar het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht. Nadat ik mijn vrouw heb leren kennen, zijn we - vanwege mijn werk bij de Koninklijke Marine - in 1987 verhuisd naar Schagen. Samen hebben we twee zonen welke beide inmiddels zijn uitgevlogen en op eigen benen staan.

Opleiding/Beroep.
Na mijn diplomering als stuurman, heb ik een korte periode gevaren bij de koopvaardij. In die periode ging het economisch niet goed in de scheepvaart. De rederij gaf mij de kans om mijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine te vervullen. Die kans heb ik toen gegrepen. Een keuze waar ik tot aan de dag van vandaag heel blij mee ben. Bij de marine heb ik mezelf breed kunnen ontwikkelen en een groot aantal uitdagende functies mogen uitvoeren, zowel in het varende als vliegende bedrijf en aan de wal. Naast diverse operationele functies heb ik meerdere functies doorlopen binnen het onderwijs van de marine, welke ik medio 2014 heb afgesloten als commandant van de SMVBO (school verantwoordelijk voor o.a. initiële en loopbaan opleidingen voor onderofficieren en manschappen van de KM). Sinds die tijd ben ik met leeftijdsontslag en kan ik meer tijd aan het raadswerk besteden en heb ik op diverse onderwerpen een verdiepingsslag uitgevoerd. Tevens ben ik werkzaam als parttime directeur projecten/consultant bij Navtrain-International, waar ik samen met een aantal ex collega’s trainingen verzorg voor maritieme organisaties.

Nevenactiviteiten.

Mijn vrouw en ik reizen graag; helaas blijft daar wel eens te weinig tijd voor over. Daarnaast fiets en zeil ik graag en probeer met enige regelmaat mijn/onze zinnen te verzetten door af en toe naar een film, theatervoorstelling of museum te gaan, of gewoon een lekker eind (langs het strand) te lopen. Sinds medio 2014 ben ik secretaris/penningmeester bij het KNRM reddingstation Callantsoog. Hierdoor heb ik naast het reddingswerk op een andere manier inzicht gekregen in de problematiek en kansen van de kustplaatsen. Daarnaast ben ik voorzitter van de “Vrienden van het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers”.

Waarom CDA.
In 2006 ben ik lid geworden van het CDA in de voormalige gemeente Schagen. Sinds die tijd heb ik een periode meegedraaid in alle commissies (bestuur, ruimte, samenleving) en sinds 2103 als raadslid. Gedurende die hele periode is mijn enthousiasme voor politiek en vooral op de manier waarop het CDA die uitvoert, alleen maar toegenomen. De wijze waarop we aan gezamenlijke doelen/standpunten werken, in een gezamenlijk overleg met leden en fractie spreekt mij erg aan. Op deze wijze weet ik mij gesteund door de achterban en kunnen we als CDA ervoor zorgen dat het wonen en werken in de gemeente Schagen aantrekkelijk blijft.

Waar wil ik me de komende periode onder andere voor inzetten?

  1. Plannen maken voor en met inwoners

  2. Realistisch pad naar een duurzame gemeente

  3. Goed voor ouderen én hun kleinkinderen

  4. Wachtlijsten in sociale huur moeten omlaag

  5. Openbaar vervoer op peil houden

  6. Ruimte voor recreatie en toerisme

  7. Trots op de individuele kwaliteiten van alle kernen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.