De grote aantallen woningen die in de voorbije jaren zijn gerealiseerd, zullen in de voorzienbare toekomst niet meer gerealiseerd gaan worden. Invulling van openvallende plekken in de kernen en kleine uitbreidingen aan de randen daarvan komen ervoor in de plaats.

  • Zet in op duurzaam en energieneutraal bouwen.
  • Zorg voor een goede balans in het te bouwen aantal woningen, rekening houdend met starters, doorstromers en ouderen.
  • Zorg dat ouderen langer in hun woning kunnen blijven wonen.
  • Onderzoekt de mogelijkheid om de starterslening en de blijverslening opnieuw in te voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.