Slagen

Slagen vlot trekken
We moeten ons tot het uiterste blijven inzetten om alle kavels in de Slagen ingevuld te krijgen. We weten allemaal dat de gemeente hier al lang mee bezig is; en dat dit een zeer moeilijke opdracht is. Daarom willen wij ons inspannen om door andere mogelijkheden te creëren, zoals vrije kavels of casco bouwen, toch De Slagen verder ingevuld te krijgen. Ook is er behoefte aan kleine sociale huurwoningen of appartementen. Door deze te realiseren in de Slagen voorzien we in een behoefte en werken we mee aan het voltooien van de wijk. Ook moet er iets gebeuren met de vele funderingen die al geruime tijd in de grond liggen zonder dat er uitzicht is op het bouwen van woningen op die funderingen.

 

Infrastructuur

De infrastructuur wordt pas volledig afgewerkt, zodra alle woningen gebouwd zijn. Dit is aan de huidige bewoners niet meer uit te leggen. Zij wonen al jaren in een onafgewerkte woonwijk. We moeten daarom zo snel mogelijk de infrastructuur op De Slagen in orde brengen, zodat het woonplezier voor de huidige bewoners omhoog gaat. De gemeente moet dat bij oplevering van de wijk verrekenen met de ontwikkelaar.

 

Wanneer begonnen wordt met fase 2 van De Slagen, zal dat in kleine delen aangepakt moeten worden. Daarmee voorkomen we een legpuzzel waarvan veel stukjes nog gevonden moeten worden zoals dat nu in het eerste deel het geval is. Dus straat voor straat ontwikkelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.