Jeugdzorg

Wij zien vier belangrijke pijlers om de jeugdzorg te ‘hervormen’. 1. Eigen kracht gezinnen; 2. één regisseur; 3 inzetten op preventie; 4 lokaal wat lokaal kan.

Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van de gemeente. Het CDA ziet kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken. Het accent moet liggen op voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat. Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, sportclubs en scholen voorkomt dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.