Samenleving, niet de overheid

De overheid staat naast de mensen, de burger bepaalt samen met anderen zoveel mogelijk zelf. Dat vraagt om een omslag bij beide partijen, zowel de samenleving als de overheid. Binnen de samenleving zijn voor ons families het fundament. Families waarbinnen mensen voor elkaar zorgen. We kiezen voor een cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties ondersteunt.
Wanneer we verantwoordelijkheid bij de samenleving leggen, betekent dit dat iedereen een taak heeft. Je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan doet mee. Mensen die wel willen maar niet kunnen, moeten op een vangnet kunnen rekenen. Maar wie niet wil, kan niet blijven rekenen op ondersteuning.
Binnen deze betrokken samenleving horen ook de bedrijven. Wij zien hier een taak voor bedrijven om sociaal te ondernemen. Dit moeten we als overheid stimuleren, maar niet dwingend opleggen.

Wij denken bij een betrokken samenleving aan voorbeelden als verenigingswerk, mantelzorg, buurtbus, inrichting en onderhoud van speelveldjes enz.

De gemeente moet hierbij wel los (durven) laten. Dit betekent ook de regie uit handen geven, burgers zelf laten bepalen. De gemeente moet hierbij wel duidelijke kaders afgeven aan de samenleving. Wanneer de buurt zelf kan beslissen over een speelveld bijvoorbeeld, is het wel de taak van de gemeente om de grenzen aan te geven waarbinnen de buurt kan beslissen. Wat is het budget bijvoorbeeld en wie gaat het onderhoud doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.