15 november 2019

Kantorengebied gaaat veranderen naar een woonwijk

 

STRUCTUURVISIE MIDDELLAND-NOORD VASTGESTELD DOOR DE WOERDENSE GEMEENTERAAD.

De gemeenteraad van Woerden heeft op donderdag 14 november 2019 de structuurvisie voor Middelland-Noord vastgesteld. Met deze structuurvisie liggen de spelregels voor de transformatie van dit kantorengebied naar een woon-werkgebied vast. Een belangrijk gesprekspunt was de Weteringzone, waar in de uitwerking met de inwoners van de Linschoterweg moet worden opgetrokken. Ook is uitvoerig gesproken over de wijze waarop het college het gesprek met het St. Antoniusziekenhuis moet aangaan over de plannen voor hun locatie in dit gebied. De gemeenteraad wil eerst de zorgvisie bespreken die nu wordt opgesteld voordat er gestart wordt met onderhandelingen.

Na een zorgvuldig proces te hebben doorlopen in de afgelopen drie jaar, waarin nauw met belanghebbenden is opgetrokken en samengewerkt, ligt er nu een breed gedragen visie. CDA Woerden raadslid Marco Hollemans: "Vanuit de grote panden waar nu veel leegstand is ontstaat straks een levendige woonwijk. Deze visie gaat die gedaanteverandering mogelijk maken. Het is best bijzonder dat wij gisteravond een besluit namen dat dit deel van Woerden er over tien, twintig jaar totaal anders uit laat zien".

Het CDA Woerden was op vrijdag 8 november nog met CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes op werkbezoek in het gebied, onder meer bij de FNV locatie van GroenWest. Hollemans: "De ontwikkeling van die locatie is een voortrekker in het gebied, de ontwikkeling duurt daar uiteindelijk ongeveer 7 tot 8 jaar. We hopen dat met de spelregels dat wat sneller zal gaan, maar dit blijft echt een enorme opgave waar de gemeente de komende jaren stap voor stap aan moet werken".

Een punt van zorg in de gemeenteraad was de toekomst van het ziekenhuisterrein. Het St. Antonius wil hier (zorg)woningen bouwen en ook zorgfuncties vernieuwen en mogelijk zelfs toevoegen. De gemeenteraad wil de zorg in Woerden die de afgelopen jaren flink is verschraald versterken. Tegelijk is er echter enig wantrouwen in de richting van deze gesprekspartner. Het ziekenhuis is in het eerdere fusietraject niet erg betrouwbaar gebleken.

Reden voor de raad om de wethouder uiteindelijk een stevige opdracht mee te geven. Hij mag pas in gesprek met het St. Antonius als er een zorgvisie ligt. Ook heeft de gemeenteraad precies opgeschreven wat zij wil: minimaal een volwaardige polikliniek, een vorm van spoedeisende zorg, huisartsenzorg ook in de avonden en het weekend, brede diagnostiek, een apotheekfunctie die ook in de avonden en het weekend beschikbaar is, ruimte voor het Daan Theeuwes Centrum en de St. Maartenskliniek, het zorghotel en ouderen-zorgwoningen. De gemeenteraad heeft in dit proces uiteindelijk in het bestemmingsplan een beslissende stem. Hollemans: "Ondanks het verleden zijn er ook kansen. Het zal niet worden zoals vroeger, maar het moet niet blijven bij wat we nu hebben. Het moet beter worden".

De structuurvisie en de opdracht aan de wethouder werden uiteindelijk door bijna de gehele gemeenteraad gesteund.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.