We mogen trots zijn op onze regio die door zijn economie, glastuinbouw, voorzieningen en bedrijvigheid van grote waarde is voor de gehele provincie. Tegelijkertijd kent onze regio grote uitdagingen als het gaat om de woningbouwopgave, huisvesting (van arbeidsmigranten) en mobiliteit. We wonen in een gebied waar we vaak te maken hebben met files, een ‘hyper’-spits en drukte op het wegenverkeersnetwerk. Dit doet te kort aan de leefomgeving en het welzijn van onze inwoners.

We wonen in de dichtstbevolkte regio van Nederland en dat vraagt om een duidelijke aanpak van nieuwe woningbouw. We zetten als regio in op betaalbare en duurzame woningen. De renovatieopgave om woningen en wijken uit de naoorlogse periode te verduurzamen is drie keer groter dan alle nieuwbouw bij elkaar. Ook transformatie van leegstaande winkels en kantoren hoort hierbij. Hoewel de provinciale rol hierin beperkt is, wil het CDA gemeenten helpen hier effectief beleid op te voeren. In de grote steden moedigt het CDA kwalitatieve verdichting aan; door meer met hoogbouw (ook van 4 of 5 lagen) te werken kan dit gerealiseerd worden zonder nog meer groen in de steden te verliezen. Naar schatting 70% van de nieuwbouw kan op een goede manier binnen bestaande kernen plaatsvinden.

Regiovertegenwoordigers

Wat willen we gaan doen voor de regio?

Wonen

 • Bij nieuwbouwprojecten in de grote steden moet er gekeken worden naar meer dan alleen stenen: Bouw aan gemeenschappen waar ruimte is voor scholen, de huisarts, sport en recreatie. Vergeet de maatschappelijke functies niet!
 • De provincie moet scherp toezicht houden op de regionale verdeling van woningbouw per segment zodat niet alle druk op de stedelijke gebieden komt te liggen. 
 • Woningbouw moet samengaan met een goede bereikbaarheid van de nieuwe wijken.
 • Klimaatadaptief bouwen moet worden gestimuleerd. Zo houden we de steden leefbaar en voorkomen we hoge kosten in de toekomst.

Werkgelegenheid

 • De samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid versterken, bijvoorbeeld via bestaande partners zoals Economic Board, Bestuurlijke Zuidvleugel en het Innovation Quarter.

Bereikbaarheid

Den Haag:

 • Den Haag, de Bollenstreek en Westland beter bereikbaar maken met het OV, de auto en fiets.
 • De nieuwe Randstadrail tussen Binckhorst en Zoetermeer moet doorgetrokken worden naar Gouda en er moet een lightrailverbinding komen tussen Den Haag en Westland.
 • Er moeten voor betere doorstroming ongelijkvloerse kruisingen aangelegd worden op de Wippolderlaan/Lozerlaan richting de A4.

 
Rotterdam:

 • Rotterdam The Hague Airport kan niet verder groeien, ook niet als vliegtuigen stiller en schoner worden. Er is geen ruimte voor groei!
 • Bij toekomstige luchthavenbesluiten moeten er naast groeiscenario’s in de maatschappelijke kosten en baten ook krimpscenario’s meegenomen worden.
 • Rotterdam moet een knooppunt worden van snelle treinverbindingen tussen Europese steden.
 • Inzetten op een betere ontsluiting over het water van woonkernen, ook om de bedrijvigheid en werkgelegenheid aan en bij het water te stimuleren. Bijvoorbeeld voor woonkernen als Hoek van Holland en de 2e Maasvlakte.
 • Er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden voor de exploitatie van het veer tussen Rozenburg en Maassluis.

Wonen, Natuur & Recreatie

Den Haag:

 • De provincie zet zich samen met de gemeente Den Haag in voor de status ‘Nationaal Park Hollandse Duinen’ en voor het Westduinpark.


Delft:

 • Ingesloten tussen de A13 en A4 moet er meer aandacht komen voor verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluidshinder rondom Delft.
 • Behoud van het karakteristieke, rustige en groene landschap van Midden-Delfland met goede wandel- en fietsroutes.
 • Betere afstemming voor beheer en onderhoud van de groen/blauw-zone Vlaardingen – Midden Delfland – Delft – Pijnacker Nootdorp – Zoetermeer.
 • Schoon houden van het strand, de ligweide en het zwemwater in de Delftse Hout voor ontspanning en recreatie.

Energie & Economie

 • Investeren in de relatie met familiebedrijven en ondersteunen waar mogelijk met bedrijfsopvolging en bedrijfsvernieuwing. Dat vergt nauwe samenwerking tussen gemeenten, de provincie en de Rijksoverheid.
 • Met de nieuwe warmtewet ontstaan nieuwe kansen voor het Rotterdamse warmtebedrijf. Eigenaarschap en logistiek verschuift naar Rijk, provincie en gasunie. De gemeente Rotterdam moet inzetten op warmtelevering aan zoveel mogelijk huizen door het warmtebedrijf.

Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan?

Kijk ook eens hier naar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.