De commissie Buitenland is een groep experts die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het CDA op het vlak van inhoudelijke buitenlandse vraagstukken. Daarnaast draagt de commissie bij aan de voorbereiding en coördinatie van diverse (internationale) activiteiten. Zo onderhoudt zij buitenlandse contacten en ondersteunt ze de internationale vertegenwoordiging van de partij waar nodig (o.a. in EVP-verband).

Binnen de commissie zijn de volgende profielen geborgd:

 • Geopolitiek 
 • Internationaal recht, mensenrechten
 • Europese samenwerking
 • Transatlantische samenwerking
 • Duurzame ontwikkeling en energie
 • Internationale economie, handel en investeringen
 • Internationale veiligheid 
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Vluchtelingen, asiel en migratie 

De commissie komt gemiddeld vijf maal per jaar bijeen. 

De Commissie wordt voorgezeten door: Wim van de Camp (voorzitter) en Fenna Pols (vice-voorzitter) en ondersteund door Hege Knaven-van Dijke als internationaal secretaris.

Daarnaast zijn er buitenland commissies in de volgende provincies:

 • Zuid-Holland (Dick van Vliet)
 • Noord-Brabant (Caspar Rutten)
 • Utrecht (Bert Jan Polman)
   

De commissie Buitenland werkt nauw samen met de CDA-delegatieleden in het Europees Parlement, de Tweede Kamerfractie, het Wetenschappelijk Instituut en het Landelijk Bestuur.

De Commissie Buitenland heeft in de afgelopen jaren oa. de volgende rapporten geschreven:

 1. Balanceren op de Frans-Duitse as
 2. Balanceren in het midden van Europa
 3. De opkomst van China
 4. Financial Transaction Tax

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.