Samen Verder

Door Dittie van Zee, fractie-voorzitter CDA West Betuwe


Graag willen we als fractie uitleg geven waarom we, na uitgebreid intern overleg, als CDA West Betuwe unaniem besloten hebben uit de coalitie onderhandelingen te stappen. Natuurlijk is het jammer dat het, na alle inspanningen, niet gelukt is om tot een coalitie te komen waar het CDA deel van uitmaakt. In aanvang liepen de coalitie onderhandelingen averij op, door het terugtrekken van de SGP op het thema winkelopenstelling op zondag.  Wij hebben ons best gedaan ze bij de onderhandelingen betrokken te houden. Met andere mogelijke coalitiepartners (DB, LLB, CU en GL) werden overeenkomsten en discussiepunten gedeeld. Gaandeweg het traject werd het vertrouwen, dat onze CDA inbreng voldoende gehonoreerd werd, minder. Concrete CDA punten, zoals bijvoorbeeld de 'leenagent', het benoemen van nevenfuncties bij de agrarische sector, mogelijkheden voor teeltondersteuning, werden teveel in een algemeen verhaal verpakt. Uiteindelijk werd voor ons als CDA - maar ook voor GroenLinks - het thema duurzaamheid het breekpunt.

Al in de basis - het GNL herindelingsontwerp - hebben we met elkaar afgesproken, dat we in 2030 energieneutraal willen zijn. Dat wil zeggen dat er evenveel - of meer - energie wordt opgewekt als dat er in West Betuwe gebruikt wordt.

Als CDA vinden we het niet alleen mooi om ambities te hebben, maar willen we onze doelen ook bereiken. In ons verkiezingsprogramma, maar ook tijdens de debatten zijn we heel duidelijk geweest over het inzetten van hernieuwbare energiebronnen. Het CDA sluit geen enkele vorm van innovatieve alternatieve energiebron als wind, water, zon, biomassa etc. uit.

Voor ons ligt de uitdagende taak om in de oppositie op een constructieve manier inhoud te geven aan modern rentmeesterschap. Onze enthousiaste fractie, bestaande uit 4 raadsleden en 3 burgerleden, zal zich daarnaast met name richten op het betrekken van de inwoners en bedrijven bij het beleid. Zo willen we zorgen dat de dienstverlening minimaal op hetzelfde niveau blijft en dichtbij.

Samen leven, werken en bouwen met CDA West Betuwe.

Bekijk hier de promofilm van CDA West Betuwe!

Kijk vooral verder om meer te weten te komen over de plannen van CDA West Betuwe.

Uitgelicht

10 speerpunten CDA West Betuwe

  1. 1500 nieuwe woningen, ook in de kleine kernen
  2. Iedereen toegang tot sport, alle kinderen een zwemdiploma A
  3. Veiligheid voorop: introductie van de ‘leenagent’
  4. Elk dorp een leefbaarheidsbudget voor burgerinitiatieven
  5. Goede zorg dichtbij: meer seniorencomplexen en wijkteams
  6. Gratis zonnepanelen voor alle buurt-/dorps-/clubhuizen
  7. Supersnel internet voor alle inwoners van West Betuwe 
  8. Meer ruimte en minder regels voor ondernemers
  9. Nieuw centraal zwembad met sportpark
  10. Ruimer aanbod voortgezet onderwijs binnen gemeentegrenzen

Nieuws

Er konden geen recente nieuwsartikelen worden gevonden..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.