Ankie de Hoon (41 jaar) is haar politieke loopbaan begonnen als raadslid in Etten-Leur (2008-2010 en 2014-2018). Vanaf 2015 tot 2022 was ze Statenlid namens het CDA in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Vanaf 2019 vervulde ze de rol van fractievoorzitter. Na bijna twee periodes als Statenlid is ze in de gemeente Dongen gestart wethouder Economische zaken en Inkomen, armoede & participatie (0,9 fte).

Contact: [email protected] 

Of connect met Ankie via:


Portefeuilles:
 

Economische zaken

 • Economische promotie en acquisitie
 • Bedrijvenloket en accountmanagement
 • Bedrijventerreinen
 • Ondernemersklimaat (incl. centrumgebied)

Inkomen, armoede & participatie

 • Participatie en arbeidsmarktbeleid
 • Armoedebeleid
 • Inkomensondersteuning
 • Sociale activering
 • Inburgering en integratie
 • Opvang en begeleiding statushouders en vluchtelingen

Overig

 • Dossier 380 KV
 • Ruimtelijke ontwikkeling buitengebied
 • Ontwikkeling woningbouwlocatie Noorderlaan

Kern- of wijkwethouder van

West I & West II (inclusief toekomstige bebouwing Noorderlaan), Biezen

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.