20 februari 2023

Perspectief agrariërs: 1 maart

Hoe realiseren we een goed perspectief voor de agrarische sector, visserij en het platteland in Noord-Holland?

En waarom was, is en blijft het CDA van levensbelang voor agrariërs, vissers en de dorpskernen in de Noordkop?

Een avond die u niet mag missen!

Met inbreng van:

  • Jaap Bond, voorzitter KAVB en voorzitter topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

  • Willemien Koning, Kandidaat Statenlid CDA Noord-Holland (2e op de lijst) en boerin

  • Martin Scholten, CDA-kandidaat Waterschap HHNK (2e op de lijst) en strategisch adviseur landbouw en visserij

Datum: woensdag 1 maart 2023

Locatie: De Jonge Prins, Keinsmerweg 42, ’t Zand

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

De agrarische sector in Noord-Holland is toonaangevend op wereldniveau, levert kwalitatief hoogstaande producten met een zeer lage milieudruk, zorgt voor veel werkgelegenheid, is daarmee drager van de plattelands economie en voorzieningen,  en is beeldbepalend voor het fraaie boerenlandschap. Toch kampt de sector met steeds strenger wordende regelgeving die nagenoeg onhaalbaar is. De PAS-melders zijn nog steeds niet gelegaliseerd, de zevende richtlijn nitraat stelt onredelijke eisen. Daarbovenop is de derogatie in het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) plots verlaagd naar 220 kg stikstof per hectare en komen boeren en vissers in de knel vanwege vraagstukken rond Natuurvergunningen.  

Dit alles is niet acceptabel. Welke inzet is nu nodig om toekomstperspectief te behouden voor de agrarische sector en de visserij in Noord-Holland en voor behoud van een vitaal en prachtig platteland met levendige dorpskernen? 

Kom op 1 maart naar de Jonge Prins! Iedereen is welkom

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.