04 december 2020

De eerste kleine windmolen staat in Zegveld

Op 23 april 2020 nam de gemeenteraad van Woerden een initiatiefvoorstel van het CDA Woerden aan waardoor kleine windmolens (tot 15 meter ashoogte) in het buitengebied kunnen worden toegestaan. Onlangs werd de eerste vergunning verleend aan de familie Spruit in Zegveld, en deze week werd de molen geplaatst.

Het CDA-raadslid Job van Meijeren is blij met deze mijlpaal : "Deze nieuwe generatie kleine windmolens heeft een ashoogte van ongeveer 15 meter en levert voor een boerenfamiliebedrijf ongeveer de helft van de energiebehoefte. In combinatie met zonnepanelen kan een boer daarmee zijn bedrijf op een goede manier verduurzamen zonder dat het energienet zwaar wordt belast. Het is mooi dat dit nu ook in Woerden door boeren wordt toegepast. Wij hopen dat nu er één schaap over de dam is, er meer volgen".

In Woerden gelden er specifieke voorwaarden waaronder een vergunning verleend kan worden. Zo mag de as van de windmolens dus niet hoger zijn dan 15 meter. Daarnaast moet de windmolen achter het hoofdgebouw worden geplaatst, op een bouwvlak of nabij een bouwvlak uit het bestemmingsplan. De molen moet een onderdeel worden van het erf van de boerderij. De kleur van de molen moet passen bij het landschap, en de energie is voor eigen gebruik. Onder die voorwaarden kan een initiatiefnemer een vergunning aanvragen.

Meer informatie over het initiatiefvoorstel van het CDA uit dit voorjaar:

De bijgevoegde foto’s zijn gemaakt door het CDA Woerden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.