Cultuur en sport

Cultuur speelt een belangrijke rol in de samenleving. Het verbindt mensen en draagt bij aan onze identiteit, leefbaarheid en een aantrekkelijk imago.

De provincie is samen met de gemeentes verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur. Waar dit gemeenten overstijgt, is het een kerntaak van de provincie. De samenwerking tussen culturele organisaties is de afgelopen jaren versterkt. De culturele infrastructuur kan verder worden versterkt door samenwerkingen met het onderwijs (cultuureducatie), bedrijfsleven en toerisme. De cultuurregeling was een prima initiatief en verdient vervolg, maar de provincie kan en mag het niet alleen dragen. CDA Zeeland wil dit samen met de gemeenten doorzetten en investeren in cultureel ondernemerschap, zodat een brede basisinfrastructuur van muziek, dans, film, festivals en musea gegarandeerd is in onze provincie. De provincie moet zich afzijdig houden van het beoordelen van culturele uitingen. Wel verwachten wij van organisatoren dat ze rekening houden met de gevoelens van alle Zeeuwen.

Het is verder belangrijk om bestuurlijke afspraken te maken waarbij rijkssubsidies gematcht worden, waarbij de provincie naast bijvoorbeeld musea ook individuele (of kleine groepen van) kunstenaars en artiesten kan ondersteunen. Daarnaast moet er meer geld vrijgemaakt worden voor de regionale cultuurarrangementen, waarmee cultuur die van belang is voor de hele regio subsidie kan krijgen. Gemeenten worden daarmee ook tegemoet gekomen, zodat kleinere projecten en podia als Podium Reimerswaal gesubsidieerd kunnen worden. Zeeland heeft een hoge podiumdichtheid en er komen door leegstaande kerken steeds meer locaties bij. Het is daarom belangrijk om voor goede afstemming tussen podia en met gemeenten en provincie te zorgen, zodat gesubsidieerde instellingen elkaar niet gaan beconcurreren. Het aanbod moet aansluiten bij de vraag, waar de provincie in samenwerking met de sector reeds onderzoek naar doet. Bij vernieuwende programmeringen moet ruimte worden gegeven aan jong talent en de provincie moet specifiek aandacht schenken aan amateurgezelschappen. Ook moet de provincie voortdurend en integraal waardering bieden aan de vele vrijwilligers die de cultuursector kent. Cultuur kan namelijk veel bijdragen aan het profiel dat de provincie wil uitdragen en kan van grote waarde zijn voor de regionale identiteit.

Veel historische gebouwen, zoals kerken of molens, komen onder druk te staan. De provincie moet het behoud van beeldbepalende en historisch belangrijke gebouwen ondersteunen. Sommige gebouwen zullen van functie moeten wijzigen. Bij initiatieven uit de samenleving om leegstand te voorkomen of op te lossen denkt de overheid creatief mee. Cultureel erfgoed heeft een grote meerwaarde in de identiteit van de provincie en is een onderscheidend punt voor recreatie en toerisme.

Sport is essentieel voor de Zeeuwen. Steeds meer mensen kampen met overgewicht of ziektes als diabetes. Voldoende beweging en een gezond eetpatroon zijn daarom van groot belang. CDA Zeeland ondersteunt dan ook het Zeeuws Sportakkoord. Verder vindt CDA Zeeland het zeer belangrijk dat sportvoorzieningen op orde zijn, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Sportverenigingen verdienen ondersteuning, ook vanwege het verbindende karakter en de maatschappelijke rol van verenigingen. Sport is namelijk niet alleen gezond, maar biedt ook vermaak en sociaal contact, zeker voor jongeren. Sportverenigingen vormen een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven. Maar niet alleen bij verenigingen of sportcentra, maar ook in de natuur moet er gesport kunnen worden. Zeeuwen moeten veilig en fijn kunnen fietsen of hardlopen door ons mooie landschap. Daarnaast moeten iedereen mee kunnen doen: ook kinderen van gezinnen in armoede en ouderen (bijvoorbeeld via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur) of mensen met een handicap.

Daarnaast moeten Zeeuwen meer gestimuleerd worden om in het dagelijks leven meer te bewegen en te sporten. Er is sprake van een beweegcrisis, zo bleek ook in coronatijd. Er zijn veel partijen die hierin een rol kunnen spelen, zoals gemeenten. Daarom wil CDA Zeeland de ‘beweegcrisis’ als nieuwe maatschappelijke opgave benoemen en werken aan een project dat alle Zeeuwen in beweging moet krijgen. Vaker fietsen of lopen is immers niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het klimaat. Naast sport en bewegen is ook voeding belangrijk voor een gezonde levensstijl. Vooral op scholen is het belangrijk om kinderen meer te leren over gezonde voeding en dit al vroeg te implementeren in de levensstijl. Juist producten uit de regio kunnen hierbij een rol spelen. Tenslotte vindt CDA Zeeland het belangrijk om (grote) sportevenementen aan te (blijven) trekken. Dit inspireert mensen en zet de provincie op de kaart.

Speerpunten:

  1. CDA Zeeland wil investeren in cultuureducatie en wil dat de provincie zich inzet voor een gevarieerd en gespreid cultuuraanbod binnen Zeeland. Een goede basisinfrastructuur en samenwerking met gemeenten, ondernemers en onderwijs is daarvoor van belang. CDA Zeeland wil daarnaast investeren in cultureel erfgoed en wil dit nog beter inzetten voor de promotie van Zeeland.
  2. CDA Zeeland wil kleine en grote podia ondersteunen, via bijvoorbeeld matching van Rijkssubsidies en regio-arrangementen. Afstemming tussen podia onderling en tussen podia en overheid is belangrijk.
  3. CDA Zeeland ondersteunt het Zeeuws Sportakkoord: financieel wordt de huidige bijdrage doorgetrokken (jaarlijks 250.000 euro). Daarnaast moet gelobbyd worden voor meer Rijksmiddelen.
  4. CDA Zeeland wil de ‘beweegcrisis’ als nieuwe maatschappelijke opgave benoemen en gezamenlijk werken aan een project om Zeeuwen in beweging te krijgen.
  5. CDA Zeeland wil meer aandacht voor gezonde voeding, waarbij lokale producten een rol moeten spelen. Bedrijven en instellingen moeten met een programma overtuigd worden om te werken met streekproducten. In het keurmerk ZekerZeeuws wordt geïnvesteerd als basis van gezonde voeding.
  6. CDA Zeeland vindt goede omstandigheden belangrijk om te kunnen sporten: op de vereniging, maar ook in de natuur. Sport Zeeland wordt blijvend ondersteund als belangrijke uitvoeringsorganisatie op dit vlak.
  7. CDA Zeeland wil (grote) sportevenementen aan (blijven) trekken: minimaal 1 keer per jaar een evenement dat de status van een EK of WK heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.