Mobiliteit en infrastructuur

In Zeeland is alles op afstand. Verbonden via tunnels en bruggen, is reistijd normaal. De bereikbaarheid van en binnen Zeeland is daarom essentieel. Voor onderlinge ontmoetingen van Zeeuwen, voor werknemers naar hun werkgever, voor verenigingen, voor scholieren, enzovoort.

Het openbaar vervoer met heel veel lijnen en bussen is niet houdbaar. CDA Zeeland wil samen met de Zeeuwen toe naar nieuwe en duurzame vormen van vervoer. Daarbij is de treinverbinding met de Randstad een kapstok. Daaraan gekoppeld zullen de steden via hoofdlijnen met de bus verbonden moeten worden. In die steden worden vervoershubs gecreëerd waar mensen heen komen met de taxi, kleine bus of fiets om op die hoofdlijnen te stappen. Om het fietsgebruik te bevorderen en het systeem in de basis werkend te krijgen, komt er een regeling waarmee Zeeuwen zeer voordelig een elektrische fiets kunnen aanschaffen. Ook moet het wegennet uitgebreid worden met fietssnelpaden, naast de bestaande fietsinfrastructuur.

Een goed OV-netwerk maakt Zeeland aantrekkelijker om te wonen en werken én stimuleert mensen om vaker de auto te laten staan. Voorwaarde is wel dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is: niet alleen het reizen zelf voor mensen met een fysieke beperking, maar ook de (digitale) informatievoorziening, bijvoorbeeld voor ouderen.

Het elkaar helpen met vervoer is in Zeeland normaal. Buren rijden met elkaar naar het ziekenhuis of naar een andere voorziening. CDA Zeeland wil dat extra kosten hiervoor (bijvoorbeeld parkeerkosten of, zolang het nodig is, tunnelkosten) vergoed gaan worden.

Scholierenvervoer kan deels gekoppeld worden aan bovenstaande constructie (geen bus naast de spoorlijn), maar moet uitstekend zijn om alle jongeren de kans te geven de keuze te maken die ze willen.

De provincie moet duurzame vormen van vervoer ondersteunen door bijvoorbeeld te zorgen voor publieke (slimme) laadpunten voor elektrische auto’s en de daarmee gepaard gaande voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet.

CDA Zeeland wil de huidige treinverbindingen met de Randstad behouden. Vanuit het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’ zijn al meer en snellere treinen vanuit Vlissingen, Middelburg en Goes gerealiseerd. Op lange termijn wil CDA Zeeland zelfs een geautomatiseerd lightrailnetwerk vanuit verschillende dorpen naar deze drie steden zien, zodat de NS-trein vanuit deze plekken sneller naar de Randstad kan rijden.

De auto blijft een belangrijk vervoersmiddel in Zeeland. Daarom moet er geïnvesteerd worden in de A58 als ontsluitingsroute van Zeeland. De komende vier jaar wordt de Midden-Zeelandroute (N256) aangepakt. De eerste stap is het veiliger maken van de weg door een middenberm te creëren en aparte fietspaden, los van landbouwroutes, aan te leggen. De tweede stap is een oplossing voor de Zeelandbrug, die over 15 jaar het einde van zijn levensduur bereikt. CDA Zeeland ziet een tunnel als een beter alternatief dan een nieuwe brug. De bestaande brug kan blijven bestaan voor fietsers en langzaam verkeer.

Landelijk wordt gewerkt aan het invoeren van rekeningrijden. In principe is betalen naar gebruik een goed systeem. Maar voor regio’s als Zeeland, waar de auto onmisbaar is voor veel zaken, dient er wel een gedifferentieerd systeem te komen zodat Zeeuwen niet geconfronteerd worden met onevenredig hoge kosten. De provincie moet hier met andere regioprovincies voor lobbyen.

De Zanddijk wordt de komende periode uitgevoerd conform de besluitvorming die heeft plaatsgevonden. Ook moet het Sloegebied beter ontlast worden, zodat er meer ruimte is voor bedrijven. Dit kan door grote parkings voor vrachtwagens aan te leggen aan de randen van het gebied.

De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van ons wegennetwerk en moet deze verantwoordelijkheid ook nemen. Daarnaast heeft CDA Zeeland aandacht voor mogelijke gevaren van landbouwvoertuigen op de openbare weg. Een scheiding van het reguliere verkeer is niet altijd mogelijk, maar de provincie moet in elke situatie op zoek naar gerichte oplossingen.

Daarnaast blijft CDA Zeeland voorvechter van een tolvrije Westerscheldetunnel. Totdat dit is gerealiseerd, moet de winst van de tunnelexploitatie ten goede komen aan de huidige gebruiker (via de t-tag) door middel van een lager tarief. Tenslotte wil CDA Zeeland een nachttarief voor transporteurs invoeren en de Westerschelde Ferry behouden volgens de op dit moment geldende regeling.

Speerpunten:

  1. CDA Zeeland wil nieuwe hoofdlijnen voor bussen en hubs in steden waar mensen met taxi en fiets naar toe komen en de huidige treinverbindingen met de Randstad behouden (twee intercity’s per uur en een stoptrein).
  2. CDA Zeeland wil een regeling voor Zeeuwen om voordelig elektrische fietsen aan te schaffen en een regeling tegemoetkoming kosten als inwoners samen ergens heen rijden.
  3. CDA Zeeland wil investeren in de A58, met name het oplossen van het knelpunt Zoomland bij Bergen op Zoom. Daarnaast moet een tunnel als vervanging van de Zeelandbrug gaan fungeren.
  4. CDA Zeeland wil de Midden-Zeeland route veiliger maken en maatoplossingen voor de gevaren van landbouwvoertuigen op de openbare weg.
  5. CDA Zeeland wil een tolvrije Westerscheldetunnel
  6. De Westerschelde Ferry blijft behouden. Als noodzakelijke verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren voor scholieren en werkenden. En moet doorontwikkelen als toeristische attractie.
  7. CDA Zeeland wil per direct een nachttarief voor transporteurs invoeren in de Westerscheldetunnel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.