Kwaliteit openbaar bestuur

De organisatie van het openbaar bestuur verandert voortdurend. Opvattingen vanuit het Rijk zijn daarop van grote invloed. Het CDA staat voor een transparante, effectieve en efficiënte overheid. Voor de inwoners van Zeeland maakt het niet uit welke overheidsinstantie maatregelen uitvoert (denk bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid of gladheidsbestrijding). Zeeland is de provincie met het minste aantal inwoners en dus moet samenwerking op tal van terreinen mogelijk zijn en voordelen opleveren. Geprobeerd is een proces van samenwerking op gang te brengen, maar door miscommunicatie is dat niet goed gegaan. Het CDA is van mening dat dit proces een nieuwe kans verdient. Daarbij staat voor het CDA voorop dat de bestuursstructuren ongewijzigd kunnen blijven. Dus geen herindelingen en/of samenvoegingen, tenzij bestuursorganen dit zelf voorstellen. Echter op de achtergrond – ¬in de backoffice – kan veel doelmatiger worden samengewerkt. Gelet op de omvang van de provincie moet het volgens het CDA mogelijk zijn om één gemeenschappelijke backoffice te vormen voor heel bestuurlijk Zeeland (dus voor gemeenten, Waterschap en provincie tezamen) voor bijvoorbeeld personeelszaken, automatisering, juridische zaken, belastingen enz. Verder kan in dat concept volgens het CDA de één-loketgedachte beter worden uitgewerkt. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen dan voor alle zaken bij hetzelfde loket (bij voorkeur in het gemeentehuis) terecht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.