Toerisme, recreatie & evenementen

Toerisme is een belangrijke pijler voor de Zeeuwse economie. Veel ondernemers zijn er actief en veel mensen verdienen er hun boterham. Daarnaast zorgt het toerisme ervoor dat voorzieningen voor de eigen inwoners op peil kunnen blijven, wat het platteland vitaal maakt. De toerisme- en recreatiesector zou samen met de provincie nog beter kunnen inspelen op de sterke punten van Zeeland. Voorbeelden zijn agrotoerisme (boerderijcampings, landschapscampings, streekproducten), gezondheidstoerisme (zoals in Cadzand-Bad en Domburg) en de hoogstaande culinaire sector met lokale producten. Minicampings kunnen onder voorwaarden uitbreiden naar 35 plekken om een kwaliteitsslag te kunnen maken. Het totaal aantal plekken op minicampings moet en mag daarvoor niet uitbreiden, omdat er ruimte zit in wat op dit moment is toegestaan (niet elke minicamping gebruikt wat maximaal mogelijk is). Nieuwe grote vakantieparken kunnen er niet meer bij. Wel moet geïnvesteerd worden in bestaande woningen en parken om leegstand, verpaupering en verkrotting te voorkomen. Indien nodig en passend binnen bestaande regelingen kunnen reguliere campings hier voor uitbreiden. Daarnaast worden vouchers ingezet om ondernemers hierin te stimuleren.

Er kan nog meer ingezet worden op watersport en ook de sportvisserij is van belang voor de recreatie en het toerisme. Naast dat vissen een mooie hobby is voor mensen die graag in de natuur zijn. De provincie moet de bereikbaarheid en bevisbaarheid van Zeeuwse wateren en een goede visstand optimaliseren en zich inzetten voor de uitgifte en het behoud van visrechten. Bij (her)inrichtingsprojecten moet er, indien van toepassing, ook rekening gehouden worden met de hengelsport. Daarnaast kan de provincie zich nog meer inzetten voor watersporters.

Het programma Bestemming Zeeland 2030 is een basis om het toerisme een kwaliteitsimpuls te geven, en om op alle fronten toeristen te blijven trekken. Hiertoe moet samengewerkt worden met private partijen die verhuren, maar ook met partijen die toerist en verhuurder bij elkaar brengt en met partijen die Zeeland helpen op de kaart te zetten.

Toerisme en recreatie kan beter worden verspreid in de provincie. Niet alleen de steden en de kust, maar ook de historische plekken op het platteland bieden meerwaarde voor het toerisme en kunnen een betere spreiding van het toerisme bewerkstelligen. Ook in het achterland moet er ruimte zijn voor (kleinschalige) uitbreiding, bijvoorbeeld op campings. Op die manier komen de leefbaarheid en het landschap minder onder druk te staan als gevolg van toerisme en recreatie, zodat verdere ontwikkeling mogelijk blijft. Het gaat erom dat toerisme positief bijdraagt aan de omgeving en de samenleving, dat de vrijetijdssector toekomstbestendig is en dat voor zowel inwoner als toerist de beleving optimaal is. Door heel de provincie moet ook buiten de piekperioden voldoende vrijetijdsaanbod zijn. Zeeland mist een groot attractiepark. CDA Zeeland ziet graag dat Deltapark Neeltje Jans kan uitgroeien tot een nationaal icoon (zoals de Efteling), waarbij alle elementen die op het voormalig werkeiland te vinden zijn, betrokken worden (kering, windmolens, mosselen). 

Naast de traditionele dorpsfeesten (zoals ringrijden, streekproductenmarkten) is ook het aanbod van grote jaarlijkse evenementen, bijvoorbeeld rondom sport en cultuur, belangrijk voor het toerisme. Deze evenementen zijn positief voor het imago van de provincie en voor de Zeeuwse economie, net als incidentele grote evenementen zoals het WK veldrijden en de Tour de France. De Provincie Zeeland moet zulke evenementen mede mogelijk blijven maken, zeker als de uitstraling de provinciegrenzen overstijgt. Bij het verstrekken van provinciale subsidies moet het economisch en maatschappelijk rendement goed bekeken worden. Ook kunnen deze evenementen nog beter worden ingezet voor het toerisme in Zeeland.

Speerpunten:

  1. CDA Zeeland wil de ontwikkeling van de toeristische sector stimuleren in combinatie met agrotoerisme, gezondheidstoerisme en streekproducten. Minicampings kunnen onder voorwaarden uitbreiden naar 35 plekken om te voldoen aan de toeristische vraag en er kan nog meer ingezet worden op watersport.
  2. CDA Zeeland maakt zich sterk voor de sportvisserij, bijvoorbeeld als het gaat om de uitgifte en behoud van visrechten en een goede bereikbaarheid, bevisbaarheid en visstand. Ook moet de provincie rekening houden met de hengelsport bij (her)inrichtingsprojecten.
  3. CDA Zeeland vindt dat toerisme en recreatie hand in hand moeten gaan met leefbaarheid en de natuur. Spreiding door de provincie is hiervoor nodig, waardoor uitbreiding ook buiten de kustgebieden mogelijk moet zijn.
  4. CDA Zeeland wil op het werkeiland Neeltje Jans een groot attractiepark, waarbij alle bestaande activiteiten gebundeld worden.
  5. CDA Zeeland wil dat de provincie zich in blijft zetten voor grote structurele dan wel incidentele evenementen, zoals festivals die aantrekkelijk zijn voor jongeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.