01 juli 2023

AZC in de oude SKF fabriek

Drie jaar geleden vroegen de leden van CDA Veenendaal op een ledenbijeenkomst aan de fractie om aandacht te hebben voor het gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers. De leden vroegen aan de fractie om te bekijken of er in Veenendaal ruimte is om hierin bij te dragen. Na deze ledenbijeenkomst heeft de fractie van CDA Veenendaal hierop schriftelijke vragen gesteld. In de gemeenteraad bleek een breed draagvlak te zijn en deze schriftelijke vragen resulteerde in een noodopvang met 70 plaatsen. Deze opvang is gehuisvest in een deel van de (deels) leegstaande monumentale oude SKF fabriek / het BelCompany gebouw. Later is deze noodopvang uitgebreid naar 150 plaatsen. 

Eerder deze week werd duidelijk dat het COA voornemens is om het hele pand aan te kopen. Dit met als doel om hier voor in ieder geval 10 jaar een AZC in te vestigen voor 300 mensen. Op het plein voor de fabriek komt tijdelijke woonruimte in de vorn van woonunits. Deze zullen gebruikt worden terwijl het COA het oude monumentale pand renoveert. Dit is hard nodig omdat er als gevolg van leegstand ook sprake is van achterstallig onderhoud. Wanneer dit is afgerond zal het COA verhuizen naar de monumentale voormalige SKF Fabriek. De units op het voorterrein komen dan beschikbaar als woningen voor statushouders, starters, jongeren en gastarbeiders. In het najaar starten gesprekken met omwonenden, aanpassingen in het bestemmingsplan en het verlenen van de benodigde vergunningen. In dit proces kunnen de plannen natuurlijk nog wijzigen, maar de eerste opzet ziet veelbelovend.

CDA Veenendaal is blij met dit resultaat waarbij naast de opvang van kwetsbare vluchtelingen ook een monument gerenoveerd wordt en zo behouden blijft voor de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.