Ondernemer en overheid

Wat verwacht je als ondernemer van de overheid?
De overheid heeft een faciliterende rol. Dat betekent dat we als gemeente de procedures gaan versimpelen naar één loket voor ondernemers dat bovendien beter gefaciliteerd wordt. De follow-up van een aanvraag is enorm belangrijk, de gemeente doet nu nog te lang over sommige procedures. Het CDA is voorstander van een participerende overheid die meedenkt met de ondernemers. Dat betekent dat als een ondernemer een aanvraag doet een ambtenaar meekijkt naar die aanvraag, zodat eventuele knelpunten direct kunnen worden aangepakt.

Het CDA is voorstander van een participerende overheid die meedenkt met de ondernemers

Veenendaal is de MKB-stad in onze regio. Op dit moment is Veenendaal teveel gericht op het zijn van winkelstad en zijn er bedrijventerreinen die niet meer toereikend zijn op de grootte van de stad. Dat betekent dat we op een andere manier moeten kijken naar de inrichting van onze stad. Randvoorwaarden daarbij zijn het bieden van veiligheid, een veilige binnenstad met voldoende BOA’s en ruimte om op een goede manier te kunnen ondernemen. Dat betekent gelaagdheid in het bouwen: woontorens met ruimte om te ondernemen, daktuinen en allerlei sociale activiteiten ook als de winkels dicht zijn. Winkels moeten daar flexibel in meegaan en het winkelaanbod moet gemakkelijk schaalbaar worden. Tegelijkertijd wordt gestimuleerd dat in wijken winkels aanwezig blijven voor de primaire en secundaire behoeften.

Het CDA wil beroeps- en praktijkgericht onderwijs faciliteren in een goede samenwerking met de overheid en met ondernemers. Daarnaast moet de gemeente worden ingericht zoals de stad ook is ingericht. Dat betekent onder meer dat een kinderopvanglocatie ook wordt beoordeeld vanuit economisch perspectief. Bijvoorbeeld bij de indeling van het pand voor de kinderopvang of een woonfunctie die samen wordt bezien vanuit het perspectief van het aantal beschikbare scholen in de buurt, inclusief meer flexibele openingstijden.

Het CDA is geen voorstander van het heffen van reclamebelasting. Dit is onnodig en bovendien extra belastend voor ondernemers die al voldoende bijdragen aan de lokale economie. Voor de bedrijven in het centrum, die in plaats van reclameheffing verplicht een bijdrage storten aan een stichting van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ), geldt hetzelfde. Het CDA laat het aan de lokale ondernemers zelf om te beslissen op welke manier zij willen investeren in het vastgoed van hun bedrijven. Het CDA ziet hier een grote rol weggelegd voor de klassieke winkeliersvereniging die met een breder mandaat de functie van de BIZ in het centrum kan overnemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.