Groei en bloei van Veenendaal

Groei en bloei van Veenendaal
Veenendaal kan niet veel meer aan qua groei en uitbreiding. Het CDA wil niet veel verder verdichten. Er zijn hier en daar nog velden binnen Veenendaal waar kan worden gebouwd, maar we zitten inmiddels aan het maximum. De infrastructuur moet daarbij worden aangepakt, omdat Veenendaal anders dichtslibt. Bouw kan niet samengaan zonder uitgebreide plannen voor bereikbaarheid. De lokale bevolking blijkt zich steeds minder thuis te voelen in het groter wordende Veenendaal; dit is iets waar we niets aan kunnen doen, maar waar we wel rekening mee kunnen houden. In de plannen moet hier aandacht voor zijn, zodat Veenendaal zichzelf kan blijven en niet teveel identiteit verliest. Het CDA wil daarom kindvriendelijke wijken, ruimte en zorg voor elkaar, aandacht voor mensen aan de rand van de samenleving en aandacht voor een wooncarrière binnen de wijk. In overleg met buurgemeenten kan worden onderzocht of het gebied rondom station De Klomp ontwikkeld kan worden. Qua infrastructuur wordt in Wageningen bezien of de N781 kan worden aangesloten op de N225 als een soort ‘kwartrondweg’. Het zou daarbij goed zijn om de Wageningselaan door te trekken door Het Binnenveld en aan te laten sluiten op de N781. Zo kan een goede verbinding worden gemaakt tussen de Universiteit Wageningen en Veenendaal. Bovendien ontstaat er een extra ontsluitingsweg in Oostelijke richting en ook daar is in Veenendaal veel behoefte aan.

CDA Veenendaal wil niet tornen aan het bouwvolume, maar het bouwvolume gelijk houden. De gemeente moet goed onderzoeken waar Veenendaal nog kan inbreiden en indikken. Hoogbouw is geen probleem, echter moet er wel goed worden nagedacht over de plek waar dit kan. Naast het Van der Valk hotel bijvoorbeeld is een mooie ruimte om een á la MAX gebouw Utrecht neer te zetten. Combineren van hoogbouw in woonwijken is ook een optie. Echt de hoogte ingaan raden wij af, we moeten daar heel voorzichtig mee zijn en altijd de mix zoeken. Binnen complexen moet ook een mix zijn van woningprijzen en woningtypen, zodat er meer diversiteit aan bewoners in de wijk komt. Hoogbouw moet altijd worden gecombineerd met grondgebonden woningen, voldoende parkeerplaatsen en veel groen, om daarmee de voorzieningen voor bewoners op niveau te houden.

Voorzichtige groei kan, maar we blijven kritisch: de sociale samenhang blijft voor ons het belangrijkste. Dat betekent dat we niet bouwen om te bouwen, maar altijd aandacht hebben voor de manier waarop mensen samenleven en hoe we als overheid graag zien dat men met elkaar in contact komt. In combinatie met de energietransitie blijven deze uitgangspunten voor ons leidend. Goed doordacht bouwen met aandacht voor sfeer en heterogeniteit in wijken, ook voorbereid op de toekomst; we zien steeds meer scheidingen en gebroken gezinnen, wat maakt dat huizen met meerdere slaapkamers noodzakelijk zijn. Daarvoor is dus extra aandacht nodig in de bouwplannen. Deze trend kan tegelijkertijd aantrekkelijk zijn voor oudere mensen, zodat kinderen en kleinkinderen op bezoek kunnen komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.