G-sport

G-sport
Voor de gehandicaptensport in onze gemeente moet veel aandacht blijven. Hier kunnen we ook nog veel in verbeteren. Samen met clubs, verenigingen en ervaringsdeskundigen. Clubs en verenigingen moeten in staat worden gesteld om G-sport aan te bieden en als gemeente willen wij dit stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.