Werkend sociaal domein

Een werkend sociaal domein
De ontwikkeling van het integreren van de drie domeinen (jeugd, WMO en participatie) vinden wij een goede zaak. Wij willen dat de overheid samen optrekt met de inwoner die zorg nodig heeft: naast de inwoner staan en zorgen dat men niet verdwaalt in een groot veld aan hulpverleners. Het moet kunnen om beargumenteerd af te wijken van de geëigende paden als dat leidt tot het doel dat we in de WMO, Jeugd en bij participatie willen bereiken. Vertrouwen vanuit de gemeente voor medewerkers is hierin belangrijk, zij zijn professional en zouden een regierol moeten pakken.
Het CDA heeft altijd aandacht voor de mens. Wij vinden dus dat ook de gemeente professionals nodig heeft die aandacht hebben voor de mens. De mens gaat altijd samen met het doel dat wij willen bereiken. De mens is belangrijker dan het systeem. Dat doet het CDA onder andere door elk jaar de top tien gezinnen in beeld te brengen die de meeste zorg gebruiken. Hier gaan wij heel gericht mee aan de slag, waardoor er meer ruimte en geld overblijft voor andere casussen.
Wij geloven erin dat mensen ruimte nodig hebben. Wij denken dat op deze manier mogelijk 20% van de kosten bij de meest ’dure’ gezinnen kan worden bespaard. Wij gaan minder zorg in de mensen stoppen die dat misschien niet allemaal tegelijkertijd kunnen verwerken. We geven mensen ademruimte door bijvoorbeeld voor een periode van vijf jaar een uitkering te geven, schuldhulpverlening te bieden, maar niet meer vol te stoppen met allerlei trajecten. Kortom: het ambitieniveau bij deze groep mensen hoeft niet altijd even hoog te zijn. Daarnaast gaan we aan de slag om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te dringen door een actieteam aan te stellen die specifiek deze problematiek gaat bestrijden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.