Aantrekkelijk wonen

Bij aantrekkelijk wonen en een leefbare wijk horen ook recreatie (ontspanning en vermaak). In Veenendaal-Oost is een grote wijk in aanbouw, maar wordt er niet ingezet op recreatieve zaken zoals cafés en recreatiemogelijkheden. Wij pleiten er voor om in de verdere ontwikkeling van Veenendaal-Oost ook expliciet recreatie op te nemen en hier ruimte voor te bestemmen.
Het CDA Veenendaal staat voor afwisseling in de wijk. In de wijken waar Veenendaal opnieuw gaat ontwikkelen wil CDA Veenendaal onderzoeken hoe we omgaan met de schaarse ruimte - door bijvoorbeeld de voortuinen zo klein mogelijk te houden. We willen naar een nieuwe variatie van woningen die rekening houden met bewoning door meerdere generaties. Kijkend naar bijvoorbeeld het Franse Gat zijn daar veel mogelijkheden voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.