Mantelzorg

Mantelzorg
De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van (mantel-) zorgers. We hebben de plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken. Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend familielid of hulpbehoevende kennis. Wij vinden dat de gemeente niet mag korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. De wijkverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd zelf even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert hen, bijvoorbeeld door individuele coaching en training, ook als het gaat om huisvesting. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarden. Geef de mantelzorger of ouderenadviseur een vaste positie bij het keukentafelgesprek. Betrek mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen, bij het opstellen en de uitvoering van het beleid. Maak het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits mogelijk naast de woning van degene die zorg nodig heeft. Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische ondersteuning.
Het CDA Veenendaal staat voor het herinvoeren van de Dag voor de Mantelzorg op 10 november. De Dag van de Mantelzorg moet in Veenendaal weer worden gevierd en gewaardeerd worden vanuit de gemeente. Deze mensen verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. De groep jonge mantelzorgers (tot 21 jaar) verdient in Veenendaal speciale aandacht, omdat zij een grote rol spelen in onze samenleving.

De groep jonge mantelzorgers verdient in Veenendaal speciale aandacht, omdat zij een grote rol spelen in onze samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.