Maatschappelijk middenveld

Het CDA is de spil van het maatschappelijk middenveld
Wij willen graag dat het maatschappelijk middenveld instapt in moeilijke tijden, niet alleen in crisis maar ook in tijden van een terugtrekkende overheid. Wij juichen deze terugtrekkende beweging niet altijd toe, want de overheid heeft zeker een grote rol. Soms is het een feit dat de overheid niet alles kan, moet of wil doen. In zulke gevallen springt het maatschappelijk middenveld bij. Als CDA zijn we geworteld in het maatschappelijk middenveld. Onze leden zijn actief in kerken, sportverenigingen en bij vrijwilligersorganisaties of dragen bij aan de stad als ondernemers. Daarom beseffen wij en voelen wij in al onze vezels hoe belangrijk dit maatschappelijk middenveld is. Wij willen graag dat deze mensen uit het maatschappelijk middenveld partners van de gemeente worden. Zij zijn geen vrijwilligers, maar professionals met kennis van zaken die als gelijkwaardige partner van de overheid gezien moeten worden. Dat betekent dat de signalen die men afgeeft serieus moeten worden genomen en in onderling overleg naar een oplossing wordt gezocht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.