Dementievriendelijk wonen

Dementievriendelijk wonen
Wij willen veel aandacht voor woonvormen waarin mensen (binnen de stad) kunnen wonen. We hebben aandacht voor onze ouderen en willen dagbesteding in de gemeente mogelijk maken. We maken niet alleen maar mooie huizen, maar we maken mooie “thuizen”. We richten onze wijken zo in dat deze “thuizen” mogelijk zijn. Het CDA Veenendaal wil dit planologisch meenemen de komende jaren. Slimme manieren, niet enkel gericht op groei, maar ook op verzorging en aandacht voor samenleven met mensen met dementie en mensen met een beperking. We denken bijvoorbeeld aan kinderopvang in een tehuis of aan ruimte voor studenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.