Zaanstad variant: sociale koopwoningen

Zaanstad variant: sociale koopwoningen
In Veenendaal is er een tekort aan betaalbare koopwoningen. Bovendien zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning tot onaanvaardbare lengte opgelopen. De marktwerking alleen lost dit niet op. Daarom vindt het CDA dat de lokale overheid de markt een handje moet helpen. De brede groep van de middeninkomens (de meerderheid in Veenendaal) komt in de knel, omdat er steeds minder doorstroommogelijkheden zijn. Het CDA vindt dat de overheid met creatieve oplossingen moet komen, bijvoorbeeld zoals de gemeente Zaanstad dit probleem oplost met een regeling voor middeninkomens op zoek naar een eerste koopwoning. In de Verordening Huisvesting wijst de gemeente de plaats aan waar deze sociale koopwoningen gebouwd mogen worden en blijft de gemeente via een BV eigenaar van de grond. Bewoners uit de doelgroep worden voor bijvoorbeeld 65% eigenaar en krijgen de huur van de grond (de erfpacht) deels kwijtgescholden. Na tien jaar verkrijgt de bewoner de rest van het eigendom en tussentijdse verkoop kan alleen aan andere leden van de doelgroep, zodat speculatie niet mogelijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.