Winkelstad Veenendaal

Winkelstad Veenendaal
De economie van Veenendaal, net als de winkelstad Veenendaal, gaat de komende jaren een transformatie doormaken. Als CDA willen wij de nieuwe economie naar het centrum van Veenendaal halen. In Veenendaal zijn veel kleine ondernemers die aan huis werken. Deze ondernemers moeten de ruimte krijgen om in een hub samen te komen in de binnenstad. We hebben een nieuwe signatuur nodig als stad: mensen moeten verrast en uitgedaagd worden door het centrum van Veenendaal, er moeten dingen worden gebracht die ze niet verwachten. Mensen moeten er graag willen zijn (beleving). Verblijven in de binnenstad wordt aantrekkelijk gemaakt.

De binnenstad is niet meer enkel middenstand, maar moet aantrekkelijk gemaakt worden voor alle werkvormen. Kleine ondernemers, zelfstandigen en werknemers die op zoek zijn naar werkruimte moeten mogelijkheden hebben om zich naar het centrum te verplaatsen. Als gemeente moeten we een ondernemersklimaat creëren waar het prettig vestigen is en aantrekkelijk om de ondernemingen ook in het centrum uit te baten.

Eventueel moeten gemeentelijke regels worden aangepast om huisvesting in het centrum mogelijk te maken. Het CDA vindt dat vooral de lokale, kleine(-re) ondernemers een plaats moeten krijgen in het centrum van Veenendaal. Een meldingsplicht voor grote(-re) ondernemers in het centrum heeft de voorkeur bij een voorgenomen vertrek, zodat de gemeente Veenendaal ruimte kan bieden aan lokale ondernemers.

Er wordt een vouchersysteem opgezet voor mensen die werken in de werkruimtes in het centrum: betalen voor de werkplek; de voucher die je ontvangt, kan weer worden uitgegeven in de binnenstad. Dit werken wij in de binnenstad uit volgens het concept van Seats2Meet. Het CDA wil ruimte voor cultureel ondernemerschap in Veenendaal. Er moeten ruimtes worden gemaakt voor mensen om creatieve activiteiten te kunnen uitoefenen. Men kan ruimtes huren om kunst te maken in het centrum van Veenendaal. Voorwaardelijk hiervoor is dat we als gemeente dienstbaarder en sneller kunnen handelen, waardoor pop-up initiatieven snel en gemakkelijk worden gerealiseerd.

Deze verandering van de winkelstad is nodig om toekomstbestendig te zijn. We gaan steeds meer online winkelen, maar de behoefte aan contact blijft. Zo combineren we werken, recreëren en winkelen in één centrum. We willen de winkelfunctie voor de binnenstad behouden en voorkomen dat er rondom de ring van Veenendaal (winkel-)activiteiten worden gerealiseerd die daar niet passen. De recreatieve en ontmoetingsfuncties wil je graag in de wijken van Veenendaal hebben. De vergroening van de binnenstad is hier ook onderdeel van: het moet groener worden, er moet meer ruimte voor water komen. Bijvoorbeeld door meer slootjes, meer bruggetjes en bomen. Dit onder meer om de verhitting van de stad tegen te gaan.

Wij gaan drie icoonprojecten realiseren in Veenendaal:

  • De Duivenweide;
  • De inrichting van het gebied Thoomesplein en het stadsstrand;
  • Het Scheepjeshofplein.

Door groen, schaduw en gezelligheid binnen het centrum willen we met deze icoonprojecten bereiken dat mensen het prettig vinden om hier te verblijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.