Sociaal domein

CDA Veenendaal staat voor:

  1. Meer vertrouwen in professionals en vrijwilligers en minder verantwoording. We willen minder aanbieders zodat we beter in vertrouwen contact hebben;
  2. Het terug invoeren van de dag van de mantelzorger. Alle mantelzorgers (jong & oud) verdienen het om in het zonnetje te worden gezet;
  3. Het opstellen van een actieagenda met professionals voor Jeugdzorg, speciaal om wachtlijsten weg te werken.

Solidariteit is de dragende kracht binnen het sociaal domein en moet altijd het uitgangspunt zijn. Vanuit gespreide verantwoordelijkheid gelooft CDA Veenendaal in de kracht en expertise van professionals in het veld; zij zouden voldoende regelruimte moeten hebben om hun vak goed uit te voeren. De overheid moet daarom terughoudend zijn met het toevoegen van regels, richtlijnen en bureaucratie. 

De toekomst van het sociaal domein
We willen streven naar minder systeemdenken. Een nieuwe softwareoplossing bijvoorbeeld is niet de oplossing voor de problemen in het sociaal domein. De afgelopen jaren is er te hard gesneden in het sociaal domein. Daarom is CDA Veenendaal voorstander van het principe van doelgerichte zorg: leveren in de mate die nodig is (en niet meer).

Vertrouwen vanuit de gemeente voor medewerkers is hierin belangrijk, zij zijn professional en zouden een regierol moeten pakken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.