Wonen is ook innovatie

We staan de komende jaren voor grote uitdagingen: de energietransitie, de betaalbaarheid van het sociaal domein, maar ook de grote tekorten aan woningen. Wonen is ook innovatie, innovatie op het gebied van vergroening en verduurzaming, maar ook de manier waarop wordt omgegaan met ruimte. Wij pleiten voor het anders denken over gebouwen, bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor Tiny Houses bovenop ongebruikte daken; dan wordt er ruimte voor wonen gecreëerd en wordt tegelijkertijd vergroend.
We willen daarnaast ook innovatieve maatregelen stimuleren. Zodra de wetgeving het mogelijk maakt, willen we bijvoorbeeld de sociale huur zo inrichten dat doorstroom gemakkelijker wordt. Dat betekent dat sociale huur en (sociale) koop in elkaar over kan lopen. Zo kan er doorstroming plaatsvinden op de woningmarkt. Bij nieuwbouw zou het goed zijn om voorrang te geven in de toewijzing aan mensen die in Veenendaal een sociale huurwoning achterlaten. Er zijn steeds meer mogelijkheden om planten en bomen te verwerken in gevels en daken. Het CDA Veenendaal ziet mogelijkheden om platte daken hiervoor te benutten. Dit kan door zonnepanelen met groen en in sommige gevallen zelfs met Tiny House-achtige dakappartementen. Het plaatsen van kunstgrasvelden op het dak van een gebouw, zoals de voetbalvereniging Faja Lobi KDS/sportpark Humphrey Mijnals is gevestigd op het dak van Ikea Utrecht, is een mooi innovatief voorbeeld van goed gebruik maken van beperkte ruimte. Op deze manier worden functies geïntegreerd, wordt ruimte efficiënt gebruikt en wordt er voor gezorgd dat een goede woning voor iedere Veenendaler bereikbaar wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.