Onderwijs na de middelbare school

Onderwijs na de middelbare school
Nederland is een kennisland. Het beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) speelt daarbij een belangrijke rol. Als we willen dat Nederland een kennisland blijft, moeten de overheid, de ondernemers en het onderwijs met elkaar samenwerken.
Veel leerlingen in Veenendaal doen een vervolgopleiding aan een mbo-school. Het mbo-onderwijs is belangrijk voor onze lokale economie - en daar staat het CDA pal voor. Hier geldt dat het school-/onderwijsbestuur verantwoordelijk is voor het inhoudelijke onderwijs en de gemeente voor de ondersteuning. Door goede samenwerking tussen de gemeente, het mbo/hbo en ondernemers zorgen we voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Goede voorbeelden zien we bij de ICT-initiatieven in Veenendaal. In andere richtingen moeten we hier nog meer de verbinding zoeken.
Voor leerlingen die hun vervolgopleiding buiten Veenendaal kiezen, is goed openbaar vervoer in de regio heel belangrijk. Dit omdat studenten steeds langer thuis blijven wonen vanwege de stijgende kosten voor opleidingen en woonruimte. Ede, Amersfoort, Arnhem, Wageningen en Utrecht moeten goed bereikbaar zijn. Volgens het CDA Veenendaal zouden de eerste jaren van een hbo-opleiding ook in Veenendaal aangeboden kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Associate Degree-programma dat aansluit op de mbo-opleidingen van het ROC A12 in Veenendaal. De omgeving van station Veenendaal-De Klomp is een mooie plek voor studentenhuisvesting in combinatie met onderwijsvoorzieningen.
Om een leven lang leren te stimuleren streeft de gemeente ernaar dat opleidingsinstituten regelmatig betaalbare cursussen en seminars in Veenendaal verzorgen. Hierdoor kunnen onze inwoners zichzelf ontwikkelen. Door een goede samenwerking met ondernemers zorgen we ervoor dat opleidingen en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten.
Met het vaststellen van de Strategische Visie 2040 komen onderwerpen als digitalisering en duurzaamheid in het bijzonder naar voren als onderwerpen die aansluiten bij het onderwijs van nu. Het CDA pleit voor een goede vertaling van de visie naar de aanpak van de onderwijsinstellingen op basis van dialoog.

Concreet betekent dit:

  • Het CDA zorgt dat doorleren na de middelbare school op alle niveaus mogelijk is in of vanuit Veenendaal;
  • Het CDA sluit onderwijs en arbeidsmarkt zoveel mogelijk op elkaar aan;
  • Jongeren die in Veenendaal willen blijven wonen, krijgen hiervoor alle kansen. Zo blijft talent voor Veenendaal behouden;
  • Het CDA zorgt voor duurzaam partnerschap met onderwijsinstellingen waarbinnen de gemeente een betrouwbare partner is voor de lange termijn;
  • Het CDA pleit voor een goede aansluiting van de doelen uit de Strategische Visie 2040 met de onderwijsinstellingen in Veenendaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.