09 september 2020

Bureaucratie anno 2020, minima de dupe!

“Computer says NO!” Misschien kent u die iconische scene uit “Little Britain” waarbij een medewerkster achter de balie alleen maar dat antwoord kan geven. De scene is vooral grappig omdat het lijkt dat de medewerkster zelf niet meer nadenkt en alleen nog de commando’s van de computer kan herhalen. Veel minima in Veenendaal zullen dit herkennen uit het gebruik van de gemeentelijke website www.minimaregelingen.nl

Voorheen konden mensen in de minimaregeling voor een aantal noodzakelijke zaken (kleding, schoenen, etc.) een bon inleveren bij de gemeente. Een deel van de meest essentiële zaken voor het levensonderhoud werden dan door de gemeente vergoed. Sinds de komst van de website blijkt de regeling eerder tégen dan voor de minima te werken. Gevolg: extra zorgen, stress en slapeloze nachten bij inwoners van Veenendaal die toch al tot de meest kwetsbare groepen behoren.

We spraken een aantal mensen dat gebruik maakt van de minimaregelingen, waaronder Bianca (niet haar echte naam). Zij is moeder van drie kinderen. In de afgelopen periode heeft ze verschillende vervelende ervaringen met de website opgedaan.

“Kijk, dit is toch raar?” roept Bianca en wijst op het computerscherm. “Voor m’n jongste kind van vier kan ik zomaar een laptop aanklikken en dan krijg ik die zonder problemen. Terwijl ik maar voor honderdvijftig euro een fiets mag aanschaffen voor m’n oudste. Dat geld mag ik niet opsparen. Dus één keer per drie jaar een fiets van vierhonderdvijftig mag niet, maar elk jaar een fiets voor honderdvijftig mag wel. Schiet mij maar lek.”

Bianca is niet de enige. Tijdens een inloopmiddag eind februari liepen de gemoederen in het gemeentehuis hoog op. Het doel van de bijeenkomst was niet duidelijk en er leefden veel vragen. De wethouder was niet aanwezig en bij overmaat van ramp stonden de ambtenaren met de mond vol tanden als er inhoudelijke vragen werden gesteld. In sommige gevallen werden er zelf tegenstrijdige antwoorden op de vragen gegeven.

Bianca: “Toen er een tweede bijeenkomst kwam, was de wethouder er wel bij maar nam hij ons niet echt serieus. Er zitten nog heel veel fouten in de website, maar als we vertelden waar we tegenaan liepen, werd er niet echt geluisterd.” Sinds de invoering van de nieuwe minima regeling kunnen mensen rechtstreeks via de site bestellen of krijgt men vouchers. Daar is ook niet iedereen blij mee. “Je voelt je enorm bekeken als je bij zo’n kassa staat en je wilt betalen met die vouchers. Vooral als er een rij mensen achter je staat, dan voel je je echt heel erg bekeken.”

Sinds de invoering van de website zijn er problemen. Het wordt ervaren als gebruiksonvriendelijk en onlogisch. Daarnaast is het aantal aanbieders beperkt. Tijdens de inloopmiddagen zijn er beloftes gedaan dat grotere bekende (goedkope) winkels zouden worden toegevoegd in het aanbod. Inmiddels zeven maanden verder is dat nog steeds niet het geval. Als noodoplossing is de ‘oude’ regeling als overgangsregeling verlengd, maar die tijdelijkheid duurt inmiddels bijna een jaar. De fractie van het CDA heeft bij aanvang van de nieuwe regeling al kanttekeningen geplaatst bij deze werkwijze en heeft in het voorjaar de wethouder vragen gesteld over de voortgang. Inmiddels is het september en lijken er vooralsnog geen verbeteringen te zijn aangebracht.

“Het lijkt wel of ze het expres doen”, licht Bianca toe. “Bijna iedereen haalt schoolspullen bij de Action, maar ik kan daar op de website niet voor kiezen. Ik moet naar een andere duurdere winkel, dat is toch de wereld op z’n kop? Dat is ook zo bij de kledingwinkels. In Februari zeiden ze nog dat de Bristol er ook bij zou komen, maar die zit er nog steeds niet in. De wethouder stond er wel mooi bij in z’n mooie kleren, maar ik durf ‘m uit te dagen een weekje met me te ruilen. ’s Kijken of hij van vijftig euro per week kan rondkomen. Ik denk niet dat ie dat gaat durven.”

Uit de gesprekken doemt het beeld op dat de invoering van de minimaregelingen zowel feitelijk als gevoelsmatig dreigt te mislukken. Er is niet gekozen voor maatwerk, maar voor een standaard aangeboden website. Omdat deze slechts beperkt is gevuld, werkt het systeem niet en is de invoering noodgedwongen al twee keer uitgesteld.

Bianca: “Als ze meteen hadden gezegd – sorry voor alle problemen, maar we gaan het meteen oplossen. Kom maar met goede ideeën – dan had ik ze nog wel geloofd. Nu is het nog erger dan vroeger. Niemand snapt ’t nog en er wordt niet echt naar ons geluisterd.”

Wethouder Lochtenberg heeft op 17 augustus de raad geïnformeerd dat de overgangsregeling opnieuw wordt verlengd. Voor de CDA fractie voldoende redenen om de wethouder hierover scherp te bevragen in de commissievergadering van september.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.