05 mei 2020

CDA kiest voor waarde(n)vol Veenendaal

CDA Veenendaal begon deze raadsperiode als oppositiepartij, onder leiding van fractievoorzitter Harold Schonewille. De fractie bestaat uit drie raadsleden: Schonewille, Mark Ruitenbeek en Eric Enzlin. De laatste stapte halverwege de raadsperiode in na het vertrek van Marieke Overduin, die onlangs als wethouder werd geïnstalleerd in de gemeente Oude-IJsselstreek. De fractievoorzitter blikt terug en kijkt om zich heen. “Waar het CDA aan wil werken zijn onderwerpen die de bewoners van Veenendaal raken, zoals een betrokken en veilige samenleving, de energierekening die er voor de Veenendalers anders uit gaat zien en een gemeente die financieel gezond is.

In de Veenendaalse straat

“De CDA-fractie kijkt positief terug op de afgelopen twee jaar,” aldus Schonewille. “De fractie is bekwaam, sterk en energiek. We zijn, samen met onze schaduwfractieleden en ondersteuners, echt een team. Hij legt uit waar de fractie zich mee bezighoudt: “We richten ons niet alleen op grote beleidszaken, maar juist ook op onderwerpen die mensen direct raken. Denk aan veiligheid in de buurt, alles wat we doen voor de minima of de plaatselijke ondernemers. Bij ieder voorstel maken wij de vertaling: ‘wat betekent dit voor de man en vrouw in de Veenendaalse straat?’ Daar gaat het tenslotte om.”

Waardevol en waarden

Schonewille mist in de politieke discussie regelmatig de kern waar het om draait. “Hoe houd je die dingen vast die we waardevol vinden, terwijl de blik naar buiten is gericht. Veenendaal waardevol houden voor alle Veenendalers, dat beoogt het CDA. Daarbij denken we ook na hoe we met elkaar omgaan. We zijn niet alleen een gemeente, maar ook een gemeenschap, in al onze diversiteit. We zien naar elkaar om, staan klaar om de ander te helpen en gaan zij aan zij voor een beter Veenendaal. Hoe dat vorm krijgt, wat onze Veense waarden zijn, daar moeten we met elkaar over spreken.”

Met deze blik kijkt de CDA-fractie ook naar het Veenendaalse Centrum. Schonewille: “Het is nu tijd om op een andere manier na te denken over de ontwikkelingen rond het centrum, dat jarenlang een winkelmagneet was. Hoe maken we het centrum zo waardevol dat die bezoekers van buiten blijven komen? De sfeer moeten we terug zien te brengen, samen met de lokale winkelier. Dat kan alleen als het gezellig is en als er ook andere activiteiten in het centrum plaatsvinden.”

De kool en de geit

Schonewille ziet die ontbrekende visie over waarden terugkomen in het beleid: “Het is merkbaar dat het CDA niet in deze coalitie zit. We staan echt niet achter alle maatregelen. Neem bijvoorbeeld de enorme stijging van de OZB (onroerend zaak belasting) of de manier waarop de minima nu de prijs betalen voor zware bezuinigingen. Ondertussen teren we ook nog eens flink in op de gemeentelijke reserves. Niet echt CDA-beleid, ” zegt Schonewille. “Regeren vraagt om durf en lef. Dit college probeert zowel de kool als de geit te sparen. Dan dreigt het gevaar dat je alles half doet. Met de coronacrisis die nu ook hard in Veenendaal toeslaat moet je keuzes durven maken. Daarover zouden we graag in gesprek gaan met de hele gemeenteraad.”

Veenendaal groeit

Door de jaren heen heeft Schonewille Veenendaal zien veranderen. Van een gezellig dorp is Veenendaal gegroeid tot een forse gemeente van het formaat stad. Schonewille: “Dat brengt nieuwe vragen met zich mee.  Hoe houden we grip op groei, kiezen we voor laagbouw of toch meer hoogbouw, hoe gaan we om met de daarbij behorende verkeersstromen. Zijn er wel voldoende woningen? Hoe geven we richting aan de transitie van energie?  Dat zijn uitdagende vragen die voor ons liggen, in een wereld die snel verandert. Dat vraagt om een nieuwe manier van besturen.

Wijken belangrijk

“Daarom willen we het beleid nog meer afstemmen op de verscheidenheid van wijken. Het beleid kan per wijk verschillen. Of het nu gaat om veiligheid, parkeren, de energietransitie of verkeer, we moeten inspelen op de verschillende behoeftes per wijk,” aldus de CDA-voorman. Dat is ook de reden dat het CDA zich de afgelopen jaren focust op wijkniveau. De fractie zet enquêtes uit onder bewoners in een wijk en presenteert de resultaten op een wijkavond waar alle bewoners van de wijk welkom zijn. Schonewille: “Zo komen we het dichtst bij de mensen die we vertegenwoordigen. En zo’n wijkavond is een geweldige manier om echt te horen wat er speelt in de wijk”.

Toekomst in balans

Veenendaal heeft goede plannen voor de toekomst. “Maar we mogen soms wel eens af en toe een andere bril opzetten, ” vindt Schonewille. “Een geboren Veenendaler kijkt met andere ogen naar de ontwikkelingen dan een Veenendaler die pas enkele jaren in deze gemeente woont. Ze ervaren deze mooie gemeente allebei op een andere manier. De uitdaging is om verschillende belangen en verwachtingen in balans te brengen. Werk aan de winkel, dus.”

Zittend achter de vleugel wijst Schonewille op de oranje kleur. “Toch wel jammer dat de aubade op Koningsdag niet door kon gaan. Over waarden en tradities gesproken, in de voorgaande jaren stonden duizenden trouwe Veenendalers op de markt te zingen. Dat is ook waardevol!” Schonewille slaat enkele tonen op de oranje vleugel aan. “De tonen C, D en A. Dat klinkt toch als muziek in je oren?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.