19 november 2022

CDA leden en introducés welkom: 30 november bijeenkomst bij 40-jarige hockeyclub VMHC Spitsbergen

Het CDA grijpt iedere kans aan de verbinding met de Veense samenleving te versterken. We hebben er daarom voor gekozen een ledenvergadering bij de jubilerende hockeyvereniging VMHC Spitsbergen te houden op woensdagavond 30 november aanstaande. Voorafgaand aan de ALV hebben we een gesprek met de bestuurder van deze al 40-jarige, bloeiende vereniging. Tijdens de ledenvergadering ligt, naast enkele vaste bestuursonderwerpen, de nadruk op de actualiteit die speelt binnen Veenendaal en de aankomende provinciale en waterschapsverkiezingen van maart 2023. Speciaal verzoek aan alle leden: neem een introducé mee die nog geen lid is van het CDA!

Datum najaars ALV: woensdag 30 november
Locatie: Hockeyvereniging VMHC Spitsbergen, Groeneveldselaan 9 Veenendaal
Aanvang: 20.00u
Agenda:

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen notulen voorjaars ALV
  • Begroting 2023
  • Provinciale en waterschapsverkiezingen 2023
  • Update fractie
  • Permanent campagneteam / activiteiten komende tijd
  • Afsluiting

Je bent van harte welkom: alle leden en geinteresseerden zijn uitgenodigd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.