10 september 2022

CDA niet tevreden over scholen in Veenendaal-Oost

De scholen in Veenendaal-Oost hebben veel te weinig ruimte. Er zijn inmiddels tientallen lokalen tekort en veel kinderen krijgen les in gebouwen buiten de wijk. Dit zorgt voor veel verkeersdrukte.

Mark Ruitenbeek, gemeenteraadslid voor het CDA Veenendaal: “Vorig jaar diende het CDA een voorstel in om een extra schoolgebouw te bouwen in Veenendaal-Oost. Dat voorstel is door de Raad aangenomen. Voor de zomer bleek dat het aantal leerlingen op de scholen opnieuw sneller is gegroeid dan voorzien en dat de bouwplannen niet vorderen. Dit komt door aanhoudende verschillen van inzicht tussen schoolbesturen onderling en tussen gemeente en schoolbesturen. Het CDA heeft daarom de urgentie van een oplossing nogmaals bij het college neergelegd.”

Wethouder Lochtenberg heeft toegezegd dat hij in oktober met concrete, aanvullende informatie komt. Mark: “Het plaatsen van noodlokalen in de loop van 2023 zou voor het CDA een goede tijdelijke oplossing zijn, omdat de bouw van een nieuwe school nog even op zich laat wachten.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.