29 juni 2023

CDA Veenendaal op werkbezoek bij warmtenet DEVO(G)

Woensdagmiddag 28 juni is CDA Veenendaal op bezoek geweest bij DEVO, het lokale energiebedrijf van Veenendaal-Oost. In het informatiecentrum in Veenendaal-Oost werden we ontvangen door Gerhard van de Lagemaat, directeur van DEVO. Aanleiding voor het bezoek aan DEVO was de behandeling van de aanvullende financiering voor DEVOG (Groenpoort) afgelopen maart. Aan de hand van de maquette van Veenendaal-Oost heeft CDA Veenendaal met Gerhard direct ingezoomd op de uitdagingen, kansen en ambities die DEVO heeft. In de plannen die DEVO en de gemeente Veenendaal hebben, zijn lessen getrokken uit het bestaande warmtenet in Veenendaal-Oost. Deze worden ook gedeeld met andere gemeenten die voornemens zijn een warmtenet aan te leggen.

Tijdens het werkbezoek heeft CDA Veenendaal ook stilgestaan bij de problemen die bewoners in Veenendaal-Oost ervaarden bij het koelen van hun woning in de afgelopen weken. Hierbij waren problemen vanwege woningen die niet voldeden aan de voorwaarden waardoor het koelen niet goed werkte. Dit in combinatie met de temperaturen van afgelopen weken van rond de 30 graden leverde bij meerdere bewoners problemen op.

CDA Veenendaal heeft ook gesproken over het betrekken van bewoners bij DEVO als energiebedrijf. CDA Veenendaal heeft hierbij altijd aandacht gevraagd voor het Deense model. Hiermee kunnen de bewoners participeren in de keuzes die gemaakt worden. Gerhard gaf aan dat hij kansen ziet voor participatie in DEVO zodra DEVO, na de ontwikkeling van Groenpoort, een gezond bedrijf is. Daarbij hechtte hij ook veel waarde aan de rol van de gemeente Veenendaal binnen DEVO, omdat zo de kosten laag gehouden kunnen worden voor de bewoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.