10 oktober 2019

Drempels probleempunt in Petenbos

Verkeersdrempels worden in de wijk Petenbos als probleempunt benoemd. Dat blijkt uit eenenquête van CDA Veenendaal, die onlangs in de wijk is gehouden. Het CDA gaat nu graag in gesprekmet de bewoners van de wijk om dit onderwerp uit te werken. Dat gebeurt tijdens een bewonersavond in de wijk op woensdag 16 oktober in De Burcht.

Tijdens de bewonersavond worden alle resultaten van de enquête besproken. Bovendien zijn erpresentaties over het bomeninitiatief Tiny Forest en van een team van Wijs met je Wijk. Ook hetwijkteam is op deze avond aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens driediscussierondes is er gelegenheid voor de bewoners om in gesprek te gaan met fractie- encommissieleden van het CDA.

CDA Veenendaal trekt regelmatig de wijken in om in gesprek te gaan met bewoners van de wijk. Vaakresulteert dat ook in een centrale bewonersavond, zoals vorig jaar in het Ontmoetingshuis inVeenendaal Oost. De wijk Petenbos heeft geen centrale ontmoetingsruimte. Vandaar dat is gekozenvoor een ruimte in de basisschool De Burcht aan de Margaretha Turnorlaan 5, waar de inloop op 16oktober is vanaf 19.30 uur. De bewonersavond Petenbos begint om 20.00 uur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.