10 februari 2021

Echt luisteren, om verschillende standpunten op vaccinatie te overbruggen

Meer dialoog en meer ruimte voor twijfels en vragen. Daar riepen de deelnemers toe op tijdens het webinar dat CDA-Veenendaal organiseerde over ethische vraagstukken bij vaccinatie.

Het goedbezochte webinar startte met een inleiding van Marije Stegenga, ethicus in de zorg. Zij nam de deelnemers mee in de verschillende argumenten die een rol spelen bij de persoonlijke  overwegingen bij vaccinatie. ‘Laat ik me wel of niet vaccineren’ betekent voor veel mensen kiezen uit twee kwaden; een typisch kenmerk van een dilemma. Het is voor hen een kwestie van wikken en wegen, om uiteindelijk een besluit te nemen dat ze voor jezelf goed kunt verantwoorden. Stegenga besprak de verschillende argumenten. Ook gaf zij tips om je eigen argumenten in beeld te krijgen en hierover beter in gesprek te komen met de ander.

Harry van de Molen, tweede kamerlid voor het CDA en opnieuw kandidaat bij de komende verkiezingen in maart, beschreef de verschillende ethische kwesties waar het kabinet mee is geconfronteerd. Zoals bijvoorbeeld de volgorde van vaccinatie en de mate van maatregelen, om de verspreiding van het virus in te dammen. Belangrijke waarden die daarin een rol spelen zijn solidariteit, verantwoordelijkheid en effectiviteit; waarden die ook vaak botsen met elkaar.

Na deze presentaties gingen de deelnemers onderling in gesprek. Daarin kwam naar voren dat het voor veel mensen moeite kost om in gesprek te blijven met mensen die anders denken over het vaccinatievraagstuk. Ook gaven deelnemers aan meer ruimte te willen voor een echte dialoog. De overheid streeft een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad na. Dit maakt de ruimte voor twijfels en zorgen maar heel beperkt. Deelnemers vragen zich af of dit de polarisatie binnen de samenleving niet juist vergroot. Volgens de deelnemers liggen daar de kansen voor de overheid. Nog beter luisteren naar de zorgen en twijfels van burgers.     

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.