21 april 2023

Geen besluit Theater Lampegiet

Het CDA Veenendaal is blij dat de gemeenteraad op 20 april nog geen besluit heeft genomen om theater Lampegiet te vervangen. De inzet voor het CDA is erop gericht om Veenendaal te kunnen behoeden voor grote financiële risico’s, dezelfde risico’s waarvoor de provincie ook al meermaals zonder gevolgen bij het gemeentebestuur had gewaarschuwd. Een zorgvuldige afweging is daarbij nodig en daarvoor nam de raad de tijd. De vergadering van 25 mei zal gebruikt worden om de discussie verder af te ronden met een besluit.

Het CDA en een meerderheid van de gemeenteraad waren het erover eens dat er niet tegen elke prijs een nieuw theater moet worden gebouwd. De coalitie was daarover ook verdeeld; twee van de vier partijen uit de coalitie steunden het eerste voorstel van het college niet. Op vragen van het CDA deed de wethouder wel een aantal toezeggingen. Zo wordt onderzocht of de bioscoop en de horeca door een commerciële ondernemer kan worden gerund. Ook zegde de wethouder toe dat hij de private financiering van een deel van het nieuwe theater wil (laten) onderzoeken. Op 25 mei wordt er gestemd over de amendementen en motie(s).

Het CDA Veenendaal is een groot voorstander van een levendige Veense kunst- en cultuursector. Het moet dan ook een theater worden voor alle Veenendalers, maar niet tegen elke prijs. We moeten verstandig investeren en niet nodeloos geld uitgeven van leningen op de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.