28 oktober 2022

Gemeentelijke belastingverhogingen: waar is dit goed voor?

Het gemeentebestuur van Veenendaal wil de belastingen verhogen, terwijl veel inwoners van Veenendaal nu al de hand op de knip moeten houden. En dat terwijl de reserves van de gemeente al bijna twee keer zo hoog zijn dan de gemeenteraad nodig vindt. Het CDA Veenendaal wil dat het gemeentebestuur terugkomt op haar plannen voor belastingverhoging, want die zijn niet nodig, zeker niet nu de gemeentereserves overvol zijn.

Is het niet vanwege de oplopende energierekening, dan zeker wel vanwege de inflatie: Veenendalers krijgen het de komende tijd financieel krapper. Ze hebben dan ook moeite met het feit dat de reserves in Veenendaal bijna tweemaal hoger zijn dan afgesproken en dat de gemeentelijke belastingen toch omhooggaan.

Het CDA Veenendaal is overtuigd dat het gemeentebestuur financieel de verkeerde weg is ingeslagen. Harold Schonewille, fractievoorzitter: “We hebben in Veenendaal een ondergrens voor de algemene reserve van € 16,5 miljoen. Op dit moment bedraagt die € 30,7 miljoen. Wij kunnen het als CDA Veenendaal richting de bewoners niet uitleggen waarom het gemeentebestuur ervoor kiest, ondanks dat de reserves 86% hoger zijn dan het minimumniveau, toch de gemeentelijke heffingen op te laten lopen met 5,8%. Waar is dit goed voor?”

Andere gemeenten begroten veel minder conservatief of laten hun bewoners hier niet voor opdraaien. Wat kan het gemeentebestuur dan beter doen? Harold: “Het CDA Veenendaal vindt dat we met elkaar moeten afspreken dat er ook een bovengrens komt voor onze reserves. Veenendaal heeft altijd een conservatieve manier van begroten gehad, maar nu willen we echt het braafste jongetje van de klas zijn. Laat het gemeentebestuur eerst onderzoeken wat dit maximumniveau zou moeten zijn en hiervoor een voorstel doen aan de gemeenteraad. Misschien kunnen de gemeentelijke belastingen volgend jaar wel omlaag."

Wanneer horen de inwoners van Veenendaal hier meer over? “Het CDA Veenendaal wil dat het gemeentebestuur een voorstel doet en dit uiterlijk in april aan ons presenteert als gemeenteraad. Dan zijn we nog op tijd om toekomstige belastingverhogingen tegen te houden."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.