07 november 2017

Leden CDA kiezen Harold Schonewille als lijsttrekker

Op de ledenvergadering van maandag 6 november is door de leden Harold Schonewille gekozen als de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Harold Schonewille geniet in Veenendaal de nodige bekendheid als musicus, dirigent en initiatiefnemer van muziek-, dans- en theaterschool Elevate. Schonewille wordt hiermee het nieuwe gezicht van het CDA in Veenendaal.

Tijdens dezelfde vergadering werd het verkiezingsprogramma vastgesteld. Een overzichtelijk programma waarin relevante, lokale thema’s nadrukkelijk worden benoemd en een herkenbare invulling krijgen vanuit het christendemocratisch gedachtengoed. De vergadering sloot aan op de  ledenraadpleging over de koopzondag die de afgelopen weken is gehouden. In het nieuwe programma geeft het CDA ruimte om onder voorwaarden een beperkt aantal zondagsopenstellingen toe te laten. Uit de ledenraadpleging bleek dat er binnen het CDA verschillend over dit onderwerp wordt gedacht maar dat niemand een ‘24/7 economie’ wenselijk acht en dat het CDA aandacht moet blijven vragen voor de nadelen hiervan.

Als het voorstel over de koopzondag later deze maand in de raad komt zal de fractie van de CDA daar een eigen afweging in maken.

Op een vergadering later dit jaar wordt de complete kandidatenlijst vastgesteld. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.