27 maart 2021

Motie van afkeuring tegen wethouder financiën

Donderdag 25 maart voerde de gemeenteraad een interpellatiedebat over de verloren rechtszaak rondom de precariogelden. Doordat het besluit onder verantwoordelijkheid van Wethouder Verloop te laat openbaar werd gemaakt loopt de gemeente Veenendaal in ieder geval 9 miljoen euro mis. Over nog eens ruim 3 miljoen euro is discussie ontstaan. Deze middelen waren bedoeld om de hoogspanningskabels ondergronds te brengen en om in deze crisis aanvullende maatregelen te nemen voor inwoners die dat nodig hebben.

Het CDA vindt dat het college ervoor had moeten zorgen dat dit soort kleine fouten, met zulke grote gevolgen niet kunnen plaatsvinden. Verder heeft de CDA fractie gevraagd op welke wijze over dit grote verlies de verantwoordelijkheid wordt genomen. Zeker gezien het feit dat de gemeente nu, midden in de coronacrisis, tussen de 9 en 12,5 miljoen euro minder te besteden heeft. Daarnaast waren er vragen over de wijze van communiceren door het college. Als onze fractie niet meerdere malen vragen had gesteld, was het de vraag geweest of en wanneer het college naar de raad zou hebben gecommuniceerd. De reactie van de wethouder was dat hij de fouten erkent, spijt heeft van hetgeen is gebeurd, maar hier niet de ultieme politieke verantwoordelijkheid voor wil nemen.

Dit was reden voldoende voor de gehele oppositie om het vertrouwen in het functioneren van de wethouder financiën op te zeggen, gezien de ernst en financiële impact. Door gebrek aan steun vanuit de coalitiepartijen, is de motie verworpen. Voor de coalitiepartijen volstonden de excuses van de wethouder.

Onze fractie is van mening dat het missen van 9 tot 12,5 miljoen euro aan inkomsten per definitie verantwoording met zich meebrengt. De fractie van het CDA vindt het onbegrijpelijk dat het college en de coalitiepartijen op voorhand geen behoefte hadden aan een debat. De open, transparante en pro-actieve wijze van communiceren, waarover in het raadsprogramma wordt gesproken, is in dit dossier node gemist.

Onze fractie richt zijn blik nu weer op de toekomst. De volgende grote punten staan op onze agenda: Integrale verordening sociaal domein, de Regionale Energie Strategie, de huisvesting van scholen in Oost, het Stadspark en natuurlijk de kadernota 2022.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.