30 juni 2023

Onjuiste businesscase bij investeringen in parkeergarages

Vorig jaar zijn in diverse parkeergarages in Veenendaal de slagbomen verwijderd. Hierbij zijn ook nieuwe betaalautomaten geplaatst. Dit met het doel dat ook in parkeergarages in Veenendaal nu met diverse parkeerapps worden betaald. Deze nieuwe betaalautomaten gingen gepaard met een flinke investering. In de financiële onderbouwing is het college er vanuit gegaan dat met het verwijderen van de slagbomen, de parkeergarages onder straattaferelen zouden vallen, met als gevolg dat er geen 21% btw meer hoeft te worden afgedragen. CDA Veenendaal heeft vanaf het begin steeds aangegeven dat dit onwaarschijnlijk was. Deze week heeft de belastingdienst ook bevestigd dat deze inhoudelijke analyse van het CDA juist is. Dit heeft tot gevolg dat de businessscase voor deze investering die het college heeft geschetst niet meer klopt. CDA Veenendaal gaat hierover met andere partijen en met het college in gesprek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.