10 september 2021

Open brief aan landelijke afdeling

Veenendaal, 30 augustus 2021

 

Geachte leden van het CDA-bestuur,
Geachte leden van de CDA Tweede Kamerfractie,

Afgelopen zaterdag, 28 augustus 2021, heeft de CDA-afdeling Veenendaal een bijeenkomst gehouden waarbij gesproken is over de stand van zaken binnen het CDA. Veel leden maken zich zorgen over de gebeurtenissen van dit voorjaar – o.a. afhandeling stemming partijleider, zaak Omtzigt, aftreden partijbestuur, plaats Chris van Dam op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart jl., enz. - en mede daardoor over de toekomst van onze partij. De algemene conclusie van deze bijeenkomst was dan ook dat voor leden en kiezers - mede door de hierboven vermelde gebeurtenissen - de vier kernwaarden van het CDA m.b.t. deze gebeurtenissen in eigen kring onvoldoende zichtbaar en hoorbaar zijn geweest in de periode die achter ons ligt. 

Voor wat betreft de formatieperikelen roepen we  vanuit de afdeling Veenendaal het landelijk bestuur en de fractie op alleen verder in gesprek te gaan over kabinetsdeelname indien de vier kernwaarden van het CDA in het regeerakkoord herkenbaar aanwezig zijn. De afdeling Veenendaal ziet een belangrijke rol voor het CDA in het bieden van een christendemocratisch tegenwicht in deze tijden van liberalisering en polarisatie.

Wij begrijpen dat het landsbelang,  in een ingewikkelde tijd als de onze, kan voelen als een morele plicht. Het belang van ons land op de lange termijn is echter gediend met een sterk christendemocratisch appèl.

Als afdeling en leden zullen wij de resoluties, die tijdens het partijcongres worden ingediend en die het bovenstaande bevorderen dan ook van harte ondersteunen.

Wij wensen u veel wijsheid toe en zien uit naar een constructief congres.

Een hartelijke groet vanuit Veenendaal,

Namens de afdeling,

 

Arjan Segers                                                                                Harold Schonewille

Voorzitter afdeling Veenendaal                                              Voorzitter CDA fractie Veenendaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.